Partene i tariffoppgjøret i Oslo kommune møtes igjen i dag klokken 12 for å megle videre. Streikeuttak i Oslo er dermed ikke iverksatt ennå.

LO-forbundet Fagforbundet, som blant annet organiserer 315.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, tok i forrige uke ut 9491 medlemmer i streik.

Tirsdag morgen etter pinsehelgen legger ytterligere 14.738 av medlemmene ned arbeidet i svært mange kommuner og andre offentlige virksomheter.

— I første uttak var det hovedsakelig ansatte i administrative stillinger som ble tatt ut i streik. Den andre fasen omfatter medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller, skriver forbundet.

Til sammen vil dermed 24.228 av Fagforbundets medlemmer være i streik fra og med tirsdag.

Fagforbundets første uttak

Fagforbundets andre uttak

Barnehager, skoler og sykehjem

Unio, landets nest største fagforbund, tar ut ytterligere 7300 medlemmer onsdag morgen. Dermed streiker nesten 16.000-Unio-medlemmer, i staten og i Asker, Drammen, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Lillehammer, Larvik, Askøy, Bodø, Narvik, Sandnes, Tromsø og Ålesund. Dette er de samme kommunene som ble berørt av Unios første uttak. Det er altså ingen nye kommuner som rammes av Unio-uttak nummer to.

Streiken rammer i hovedsak barnehager, skoler og syke- og pleiehjem, men også høyskoler, universiteter, politi og administrasjon.

Detaljerte lister over hvilke virksomheter som berøres av Unio-streiken:

Unios første uttak av kommuneansatte

Unios andre uttak av kommuneansatte

Unios første uttak av statsansatte

Unios andre uttak av statsansatte

Førerkort og lostjenesten rammes

Den tredje, store organisasjonen som streiker, er YS. YS tar ut ytterligere 600 statsansatte medlemmer fra og med onsdag morgen. Denne delen av streiken rammer blant annet lostjenesten over hele landet, departementer og offentlige etater, fengsler og muligheter for å ta førerprøven.

YS Stats andre uttak

YS tar fra torsdag ut flere medlemmer ansatt i kommunene, slik at totalt 919 av deres kommuneansatte medlemmer vil streike. Dette gjelder kommunene Kongsberg, Bergen, Bodø, Nøtterøy, Tønsberg, Fredrikstad, Moss, Bærum, Lillehammer, Drammen og Stavanger, fylkeskommunene Hordaland, Telemark, Oppland, Buskerud og Hedmark samt BIR Avfallsenergi (Stavanger var ikke med i det første uttaket).

Streiken blant medlemmene i YS Kommune rammer blant annet en rekke kemnerkontor, økonomi- og regnskapsfunksjoner, skoler, bibliotek og barnehager.