Opptrappingen fra Fagforbundet skjer fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 29. mai. Rundt 9500 medlemmer ble tatt ut i den første fasen, mens ytterligere 15.000 følger over pinse.

Fagforbundets leder Jan Davidsen, som er forhandlingsleder for LO Kommune , føler seg trygg på å vinne frem med kravene ved dette oppgjøret. I et videointervju på forbundets hjemmeside sier han at entusiasmen er stor blant medlemmene.Opptrappingen i YS (link til YS.no) skjer fra samme tidspunkt og til sammen 919 medlemmer vil være i streik over pinse.

Varsler opptrapping

— Arbeidsgiverne har ikke kommet med tilbud som gjør at vi kan mekle videre. Derfor varsler vi opptrapping av streiken, sier forhandlingsleder for YS Kommune, Gunn Olander.

Til sammen vil 24.228 medlemmer av Fagforbundet være i streik fra tirsdag. To nye kommuner blir omfattet av utvidelsen: Askøy og Narvik.

Fase to over pinse

Fellesforbundet vil i fase to ta ut medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller. Første uttak omfattet hovedsakelig medlemmer i administrative stillinger.

Forbundet understreker at opptrappingen ikke setter liv og helse i fare og at det tas hensyn til barn med spesielle behov.

Forhandler videre

Selv om LO, YS og Unio er i streik, megler Akademikerne videre i staten. Neste møte hos Riksmekleren er planlagt fredag 25. mai kl. 14.30.

I Oslo kommune , som er et eget tariffområde, forhandles det fortsatt. Meklingen fortsatte klokken 17 i dag.

(©NTB)