De kommunalt ansatte fikk aldri et konkret tilbud under meglingen. Både arbeidsgivere og arbeidstagere ventet på at staten skulle legge frem sitt tilbud. Det er tradisjon for at kommunene følger hovedlinjene i det statlige oppgjøret.

Men da staten kom med sitt tilbud var det tydelig for megleren at det ikke ga grunnlag for å legge frem en skisse til løsning i kommunene. Dermed brøt meglingen sammen.

— Vil ikke tape igjen

I det statlige lønnsoppgjøret er arbeidstagerne rasende over det de oppfatter som en gjerrig arbeidsgiver.

- Vi opplever manipulering med tall, sier Unios forhandlingsleder Arne Johannessen til Aftenposten.no.

— Organisasjonene har respekt for frontfaget, men vi vet at de kommer ut med over 4 prosents lønnsvekst, sier han.

Etter hva Aftenposten forstår fra flere kilder lå statens endelige tilbud på mellom 3,8 og 3,9 prosent. Fagorganisasjonene regner med at industriarbeiderne får en lønnsvekst på rundt 4,2 prosent i år.— Og vi har et etterslep fra i fjor på 0,6 prosent. Vi ba ikke om å få tatt igjen det, men at vi ikke skulle tape igjen, sier Johannessen.

- Usedvanlig vanskelig

LOs forhandlingsleder i staten Tone Rønoldtangen deler frustrasjonen.

- Det er usedvanlig vanskelig å beregne hva industriens lønnsvekst blir i år, sier hun til Aftenposten.no.

Oljerelatert industri går svært godt, mens deler av fastlandsindustrien sliter tungt. Men også hun mener at industriarbeiderne kommer ut med en lønnsvekst på over 4 prosent.

— Vi opplevde at staten forandret spillereglene under veis. Plutselig kom de med revidert nasjonalbudsjett og satte ned forventet lønnsvekst fra 4 til 3 ¾ prosent, klager hun.

- Aldri ønskelig med streik

Også forhandlingsleder i YS Stat Pål N. Arnesen sier at uenigheten i all hovedsak gjaldt penger.— Når alle er enige om at frontfaget er en norm vi skal følge, er det oppsiktsvekkende at Regjeringen gjør slikt, Industrien får et godt oppgjør og vi må ta regningen, sier han.

Fornyingsminister Rigmor Aaserud har det statlige arbeidsgiveransvaret og svarer slik på om hun opplever det ubehagelig:

- Det er aldri ønskelig med en streik, men vi ga et tilbud om 3 prosents reallønnsvekst til alle, og det mener vi var et godt tilbud.

- Skyhøye forventninger

Reallønnsvekst er lønnsveksten minus prisstigning. Motpartene hennes forholder seg til rammen, altså hvor mye lønnen øker, og sier at den lå litt under 4 prosent. Samtidig regner de med at industrilønnene øker med rundt 4,2 prosent.

Aaserud vil ikke diskutere tall, men sier at Regjeringen har manet til moderasjon.

— Arbeidstagerne hadde skyhøye forventninger om lønnsvekst og velferdsordninger. Vi har pekt på Europas problemer og at vi mister industribedrifter som Peterson i Moss og Follum på Hønefoss, sier hun.

— At de ikke vil reflektere over det, beklager jeg.

Fornyingsminister Rigmor Aaserud er fagbevegelsens skyteskive, etter at det brøt ut storstreik.
Olsen Olav/Aftenposten