Med makt følger ansvar, erkjenner NorgesGruppen (NG). I dagligvarehandelens ubestridte maktsenter innebærer dette ansvaret også å fortelle leverandører at dersom de står fast på kravet om å balansere kjedenes økende makt i matmarkedet, må de selv bære skylden for at de blir slukt.

Avslører makt

Som medlemmer i Regjeringens Matkjedeutvalg har vi med interesse fulgt debatten rundt utvalget. Med titler som «Med makt følger ansvar» og «Mer vertikal integrasjon» har direktør Bård Gultvedt i NG gitt leverandørene råd. Dersom leverandørene fortsatt vil ha en lov om god handelsskikk, vil vi få se «et historisk eksempel på selvskading» fordi resultatet kan bli at handelen skaffer seg sin egen industri og i enda større grad enn i dag erstatter kjente merkevarer med butikkjedenes EMV-produkter. NG ønsker det ikke, men leverandørene kan tvinge NG til å revurdere en slik strategi. Dermed må de selv bære skylden for det som vil komme. Dette er ingen trussel, men en «velment beskjed om at våre venner bør tenke seg om» skriver Gultvedt.

Dette er et av de nyttigste innspillene hittil i debatten, fordi det nakent avslører hvilken makt NG har og hvilken vilje man har til å bruke den.

NorgesGruppens trusler

Målt i omsetning er NG Norges femte største selskap, bak Statoil, Telenor, Hydro og Yara. Det er ikke dårlig for et selskap som i hovedsak eies av familien Johannson.

NG har gjennom oppbyggingen av profilhus som Kiwi, Meny, Centra og andre en andel av dagligvaremarkedet som nærmer seg 40 prosent, de kontrollerer over 70 prosent av grossistvirksomheten innen storhusholdning gjennom ASKO og de har en enda sterkere posisjon i kiosk og bensinmarkedet. Isolert sett er størrelse ikke et maktproblem, men summen av makt i tre markeder er et problem.

NGs retorikk er en studie i maktretorikk. Fra å være lett positive i starten, gikk de over til en dialogorientert linje hvor de lanserte et eget alternativ. Deretter kom de med skremselspropaganda om negative effekter av en lov; for distrikter, småbutikker, forbrukere og bønder. Og nå kommer altså truslene om at dersom det blir en ny lov, vil resultatet bli at NG kjøper opp og driver egen industri — for å slippe å forholde seg til et regelverk som skal bidra til mer transparens og større ryddighet i forhandlinger.

Vi bør takke NG for en forbilledlig tydelighet. Mange små og mellomstore leverandører lever på NGs nåde, både når det gjelder markedsadgang og lønnsomhet. Det er i praksis i dag bare leverandører av varer som NG hittil ikke helt greier å erstatte, som makter å holde kontroll på egen merkevarestyrke og lønnsomhet.

Negativ utvikling

Det er enighet om at dette er en negativ utvikling og at den får konsekvenser for forbrukerne og matprodusentene i Norge. Derfor trenger vi en lov om god handelsskikk, og Regjeringen må følge opp Matkjedeutvalgets anbefalinger.

Om utviklingen fortsetter som nå, og i den retning Gultvedt truer med, snakker vi snart om et enevelde over mer enn halvparten av matomsetningen i Norge. Et enevelde hvor familien Johannson har kontrollen.