Boligkjøperne krevde over 800.000 kroner i erstatning og prisavslag etter at de oppdaget en rekke feil og mangler etter eneboligkjøpet.

Follo tingrett dømte i 2010 selger til å betale kjøperne i overkant av 90.000 kroner i prisavslag, men nå er saken nylig avgjort i Borgarting lagmannsrett, som kom til et helt annet resultat.

Flere klager

«Gjennomført god standard», het det i salgsoppgaven da eneboligen på Kolbotn i Oppegård kommune utenfor Oslo ble solgt sommeren 2009.

Den romslige eneboligen med seks soverom og tre bad ble solgt til 3,9 millioner, 150.000 kroner over takst.

Kjøperne merket imidlertid at den «gode standarden» ikke var gjennomført, og reklamerte i flere omganger for flere feil og mangler.Huset er fra 1990, og ble utvidet i 1998 med en ny etasje, og et tilbygg med dusjbad.

Huskjøperne klaget på flere forhold etter overtagelse:

  • Gulvet i hovedbadet var ikke tett, og har ført til betydelige fuktskader
  • I dusjbadet var membran brukt feil, slik at vannet ble stående i sluket.
  • Vann rant inn i et soveromsvindu på grunn av kondensdannelse fra taket i tilbygget på grunn av konstruksjonsfeil.
  • Et utett takvindu.

Svarte «nei» om lekkasjer

Ifølge boligkjøperne er manglene så omfattende og krever store utbedringsarbeider, slik at eiendommen dermed er i vesentlig dårligere stand enn de hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen, heter det i dommen fra lagmannsretten.

I tillegg hadde selger på egenerklæringsskjemaet krysset «nei» på spørsmålet om hun var kjent med skader eller lekkasjer knyttet til våtrom.

Hun hadde også svart nei på spørsmål om det er problemer med istapper i yttertak, takrenner eller nedløp, noe kjøperne kunne erfare at det var.

Istapper er et kjent tegn på mangelfull isolering og kondensproblemer.

Lagmannsretten ga ikke kjøperne medhold i sine klager på badeskader, da badet ved salget fremsto som slitt og velbrukt, og dermed ikke kunne anses som i dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Sa ikke fra om istapper

Kjøperne fikk imidlertid medhold i erstatningskrav og prisavslag på grunnlag av feilkonstruksjonen av taket på tilbygget, som hadde innebært at isolasjonen i taket er blitt skjøvet opp og tettet luftesjiktet.

Dette fører til mangelfull utlufting, påfølgende kondens som igjen kan føre til fukt— og råteskader på huset.

Selger ble bebreidet for ikke å ha informert om isdannelse på taket, og ble denne uken dømt til å betale kjøperne prisavslag og erstatning på 562.062 kroner.

I tillegg må hun betale kjøperne sakskostnader for to rettsrunder, som utgjør 178.220 kroner.

- Ville gitt lavere takst

— Selger visste om istappene, som var opptil 1,5 meter lange, og det ble spesifikt spurt om dette i egenerklæringsskjemaet. Dommen viser at man skal være veldig ærlig ved boligsalg, ellers kan det bli veldig dyrt, sier kjøpernes advokat, Glenn Ulrik Halvorsen.

Hadde selger informert om istappene i egenerklæringsskjemaet, ville det ikke bare hatt konsekvenser for kjøperne, men også for taksten.

— En takstmann ville da raskt ha skjønt at det var problemer med taket, tatt stikkprøver, og satt verdivurderingen lavere, sier Halvorsen.

Må rive hele taket

Han forteller at kjøperne nå har en kjempejobb foran seg for å rette opp i skadene.

— De må ta av taket og bygge det opp på nytt, rive av panelet innvendig i hele loftsetasjen, og bytte endel isolasjon på grunn av fukt, sier Halvorsen.

Selgerens advokat, Eva Westby, mener imidlertid lagmannsretten har vært altfor streng ved å konkludere at det er grovt uaktsomt å ikke opplyse om isdannelse på taket, og vil prøve saken for Høyesterett.

- Selger er fra India, og har ikke visst at istapper indikerer at det er noe galt med taket. Husene i nabolaget har også hatt tilsvarende istapper, så hun har ikke forstått at det har vært noe særegent ved hennes hus, sier Westby.

Hun mener utlegg på sammenlagt rundt 800.000 kroner for den enslige kjøperen, som ikke hadde tegnet eierskifteforsikring, er altfor strengt.

— Hvor bygningskyndig må man egentlig være for å selge bolig i dag, spør Westby.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook