Mer penger øker sannsynligheten for at vi blir lykkeligere, sier Ottar Hellevik som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hellevik har gitt ut boken Jakten på den norske lykken.

— Forskning viser en tendens til at lykkenivået er høyere jo større inntekt folk har, sier han til Stavanger Aftenblad.

Trygghet gir lykke

  • Dette handler først og fremst om å føle trygghet, om at vi har dekket viktige behov og har et godt økonomisk fundament, sier professoren.

Likevel er ikke lykkenivået utelukkende avhengig av hvor mye penger man har å rutte med, men også hvor mye man ønsker å bruke, mener forskeren som sier at forbruket vårt ofte gjenspeiler verdiene våre.

Hva trenger du for å være tifreds?

En person med lav inntekt som opplever å ha det han trenger og er tilfreds, kan være lykkeligere enn en person med høy inntekt som har lange og uoverkommelige ønskelister, sier Hellevik.Dette viser resultater fra den store intervjuundersøkelsen Norsk Monitor som gjennomføres annethvert år av IpsosMMI. Her inngår det å være opptatt av forbruk i det som kalles en materialistisk verdiorientering.

Materialister kikker på skattelistene

— Personer som er glad i ting og har høyt forbruk, er gjerne mer opptatt av å være best. De vil dermed være mer tilbøyelige til å sjekke skattelistene for å sammenligne seg med andre. Selv om inntekten er god, kan dette konkurransejaget føre til at materialistiske mennesker lettere føler frustrasjon.

Hva som former oss i retning av et materialistisk verdisett eller nærmere et idealistisk, er han imidlertid ikke sikker på.

Overflod stimulerer pengejaget

— Skole, nabolag og omgangskrets kan ha betydning for hvilke verdier du utvikler. Særlig viktig er trolig påvirkningen hjemmefra.

— Tok foreldrene deg med på fjellturer og gav deg kulturelle opplevelser, eller ble lykken målt i antall leker på barnerommet.

— Jo mer fokus foreldre har på penger og materielle goder, jo større mulighet er det for at barna blir opptatt av disse verdiene. En overflodssituasjon stimulerer ofte interessen for det materielle, sier professoren.

Fattige er opptatt av penger

— Samtidig vil en finne at mennesker som sliter med å få endene til å møtes, som jobber hardt for å få mat på bordet, naturlig nok er opptatt av økonomisk vekst, men dette gjelder i større grad andre land i verden, sier Hellevik.

Forskeren mener at så lenge appetitten på materielle goder øker, er det få lykkepoeng å score på den økonomiske velstandsøkningen.

Trendy å være idealist

Men etter 2003 skjedde det en endring i nordmenns tankegang, bort fra det materielle fokuset og over til mer idealistiske verdier.

Dette mener Ottar Hellevik forklarer funnene i Norsk Monitors undersøkelse som viser at nordmenn er litt lykkeligere nå enn de var på 1980 og 1990-tallet.

— Verdiendringen kan skyldes at vi har nådd et slags metthetspunkt når det gjelder materielle goder. Mange av oss er tilfreds med økonomien vår og syns vi har det godt. Da blir fokuset på andre og idealistiske verdier større, sier forskeren.

Sin egen lykkesmed

Forskning.no omtaler en amerikansk studie utført i 2005 -2006. Her ble det samlet informasjon fra 136 000 mennesker, derav 1000 nordmenn. Informasjonen ble brukt til å forstå sammenhengen mellom penger og lykke.

Funnene støtter opp om det vi har referert; Penger øker tilfredsheten med livet. Det gjelder på tvers av religioner og menneskegrupper. Vi blir faktisk bitte litt gladere akkurat her og nå.

Likevel er viser det seg at de positive følelsene er enda mer avhengig av forhold som å få respekt og støtte fra omgivelsene,å ha en meningsfylt jobb og å kunne bestemme over eget liv.

Lurer du på om du hadde vært lykkeligere av å trone på toppen av inntekts- og formuelisten, da er svaret at det kommer helt an på hvordan du selv definerer lykke.