Totalt har fravær fra arbeid knyttet til psykiske lidelser økt med 20 prosent fra 2000 til 2011, viser ferske tall fra Nav. Sykefravær knyttet til lettere psykiske lidelser økte med 145 prosent i perioden.

Et annet hovedfunn i Navs nye analyser er at alvorlige psykiske lidelser står for en svært liten del av sykefraværet og sank i løpet av perioden, skriver Adresseavisen.

Videre viser analysen at «uspesifiserte psykiske symptomer» økte med 602 prosent og at diagnosen «situasjonsbetinget psykisk ubalanse» innenfor kategorien letter psykiske lidelser økte med 111 prosent.

Nav mener tallene viser at terskelen for å bli sykmeldt med lettere psykiske plager har blitt lavere.

Terskelen er blitt lavere

Det er neppe slik at økningen skyldes at folk har fått dårligere psykisk helse, mener Nav og Folkehelseinstituttet.

— Det kan se ut som om terskelen for å bli sykmeldt med lettere psykiske plager er blitt senket. Vi tror også mer åpenhet rundt psykiske lidelser kan bidra til at flere blir sykmeldt, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til Aftenposten.

Samtidig kan endringer i måten samfunnet og arbeidslivet fungerer bidra til utviklingen, fordi det stilles større krav til hvordan man fungerer sosialt enn tidligere, mener Åsholt.

Ny praksis

En annen konklusjon går ut på at en ny og endret praksis for diagnosesetting delvis kan forklare økningen i lettere psykiske lidelser. Nye retningslinjer kom på plass i 2004/2005. Omtrent halvparten av økningen i fraværet kan knyttes til ny diagnosepraksis, mens resten har andre årsaker, mener Nav.