Også flere Arbeiderpartipolitikere er opptatt av at viktige symbolbygg ikke blir solgt til private.

Det stormer rundt det statlige eiendomsselskapet Entra etter at styreleder fikk flertallet mot seg etter ansettelsen av Rune Olsø som ny administrerende direktør. Entra står foran et strategisk veivalg.

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet. Det er fagforeningen NTL sterkt imot.

— Vi mener staten bør beholde styringen og kontrollen og ikke slippe andre eiere inn. Da er du inne i en verden hvor muligheten for politisk styring minker i veldig sterk grad, sier John Leirvaag, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Aftenposten.no.

- Gigantisk overføring

NTL organiserer medlemmer ansatt i statlige virksomheter, blant annet det statseide selskapet Entra.

— En delprivatisering av Entra vil føre til en gigantisk overføring av verdier til private hender. Vi var på kollisjonskurs med Trond Giske da regjeringen la frem eierskapsmeldingen, sier Leirvaag.

Styret i Entra har valgt DNB Markets og Goldman Sachs som finansielle rådgivere for arbeidet med ulike strategier for delprivatisering.

Beholde kulturbygg

Før et nedsalg vil regjeringen vurdere om enkeltbygg i Entras portefølje bør overtas av Statsbygg på kommersielle vilkår.

Entra eier bygg på tilsammen en million kvadratmeter. I porteføljen er det alt fra kontorbygg til kulturbygg som for eksempel Nasjonalbiblioteket i Oslo, museet Rockheim i Trondheim og Høgskolen i Akershus.

Leirvaag er opptatt av at regjeringen hvis det blir delprivatisering må sørge for at bygg av nasjonal eller kulturell betydning må beholdes i statlig eie ved å overføres til Statsbygg.

Må fremstå uhildet

NTL-lederen vil ikke ta stilling til den betente konflikten i Entra-styret rundt ansettelsen av Rune Olsø som ny administrerende direktør.

— Men generelt sett er det spesielt viktig i en offentlig eid virksomhet at beslutninger som fattes av styret frastår som uhildet. De forvalter store offentlige verdier. Både eier og styremedlemmer må vurdere sine bindinger i det perspeptivet, mener Leirvaag.

Vil ha gjennomgang

Selv om Regjeringen har fullmakt til å selge Entra, betyr det ikke at saken ikke er kontroversiell i Arbeiderpartiet. Det er heller ikke sikkert at fullmakten blir tatt i bruk.

På Stortinget er flere Ap-politikere klare på at de vil ha et ord med i laget, når det gjelder hvilke bygninger som skal selges.

- Vi er veldig tydelig på at vi må ha en ordentlig gjennomgang av eiendomsporteføljen før en tar i bruk den fullmakten om salg, sier Lien Aasland.

Han sier flere av Entras bygninger er symboltunge.

— Bygningsporteføljen er omfattende, og det er følelser i sving som ligger i dette. Hvordan man håndterer dette er særdeles viktig, sier Lien Aasland.