Protesten var rettet mot EUs kuttpolitikk i kriserammede medlemsland. Krisepolitikken består av budsjettkutt og økonomiske reformer, og målet er å stagge gjeldskrisen i eurosonen.

Demonstrasjonen var organisert av den antikapitalistiske bevegelsen Blockupy.

Ifølge politiets anslag deltok 1200 til 1500 personer, mens arrangøren mener at 3000 personer møtte frem.

I flere dager har det vært satt opp sperringer rundt ESBs hovedkvarter for å hindre demonstranter i å komme for nær.

Bygget ligger i sentrum av Frankfurt, og flere hundre politifolk er ute i gatene for å hindre bråk. Ifølge en polititalsmann har flere personer forsøkt å klatre over sperringene.

ECB: Demonstrasjonen var organisert av den antikapitalistiske bevegelsen Blockupy.
SCANPIX