Skal lokke glupinger med spill

Bergensområdet er verdensledende på undervannsteknologi. Industrien spås en vanvittig vekst, og de skriker etter ingeniører. Løsningen er et spill.

SKAL VEKKE LYSE HODER: Utviklingsansvarlig Pål Solberg Trefall og førsteamanuensis Rune Herheim har utviklet et spill som skal få lyse hoder i siste trinn på ungdomsskolen og første trinn på videregående til å se vitsen med å lære seg matematikk. Trefall har stått for utviklingen av selve spillet mens Herheim har hatt ansvar for matematikkoppgavene.

Spillet som Pål Solberg Trefall og Rune Herheim har laget skal lære ungdommer matematikk, og samtidig friste dem til å bli undervannsingeniører.

Prosjektleder for SIM Subsea, som det nye spillet heter, Tone Røkenes sier at det ikke er mange områder hvor bergensområdet er best i verden.

— Men det er vi virkelig på drift og vedlikeholde av undervannsteknologi. Og det uten at ungdom og bergensere flest kjenner skikkelig til det, sier Røkenes.

Les også

Skal fenge ungdom med mobilspill

Har halve verdensmarkedet

Trond Olsen, som leder klyngenettverket NCE Subsea på Ågotnes på Sotra, opplyser at det finnes 150 såkalte subsea-bedrifter i Hordaland. Han regner grovt sett med at det jobber rundt 10.000 personer i disse bedriftene.

— Norskbaserte bedrifter har faktisk halvparten av det totale subsea-markedet i verden. Og analysebyråer spår en årlig vekst på 19 prosent for dette markedet helt frem til 2020, sier Olsen.

— I ingeniør- og oljemiljøet er dette godt kjent, men for en vanlig student som for eksempel studerer samfunnsvitenskap er nok dette rimelig ukjent. Du ser ikke dette i bybilde, for de fleste bedriftene ligger faktisk på Sotra. Riktignok er det ingeniører denne vekstindustrien skriker etter, men de har også behov for unge med andre studieløp, sier Røkenes.

Vanskeligst å komme inn

For snart seks år siden startet Høgskolen i Bergen opp en bachelor i undervannsteknologi.

— Det er den vanskeligste ingeniørutdanningen å komme inn på i hele landet. Alle får jobbtilbud før de er ferdige, og i fjor høst økte vi studentantallet fra 40 til 54, sier Olsen.

Sammen med NTNU tilbyr Høgskolen også masterstudium i undervannsteknologi.

Snart doktorprogram

— Første året må disse gå i Trondheim, men i løpet av et par år håper vi at hele masterstudiet kan gjennomføres i Bergen.

Olsen har også godt håp om å få i gang et doktorgradsprogram på faget.

— Vi har skaffet pengene for å starte opp med en professorstilling, men så langt mangler vi professoren, sier Olsen.

Til tross for at stadig flere unge søker realfag både ved videregående og høyskolene, er etterspørselen etter ingeniører bare voksende i undervannsindustrien. Subsea bedriftene bedriver derfor en rekke rekrutteringstiltak, både her til lands og i utlandet, for å kunne fylle alle de ledige jobbene.

Spiller på virkeligheten

Spillet SIM Subsea startet som et initiativ fra industrien selv for å gjøre kjent alle de spennende jobbmulighetene som finnes i den oljerelaterte undervannsindustrien, og samtidig vise hvordan man bruker matematikk for å løse oppgaver der.

— Skal vi skaffe nok ingeniører til denne industrien i fremtiden må matematikkinteressen vekkes tidlig. Der finnes en haug med apper som vil lære ungdom matematikk, men ingen spill som bruker virkeligheten fra vårt nærmiljø på en slik måte som SIM Subsea gjør, sier Røkenes.

Skal videreutvikles

Å utvikle dette prosjektet har kostet rundt fire millioner kroner, og finansieringen er blitt til gjennom et spleiselag mellom industrien, akademia og offentlige etater.

Håpet nå er at matematikklærere i 10. klasse på ungdomsskolen, og første klassen ved videregående vil bruke e-læringsspillet for å bedre deler av matematikkundervisningen.

— Hvis dette viser seg vellykket vil vi også prøve å utvikle spill mot både lavere og høyere nivå i skolen. Vi kan også lage tilsvarende ting for andre næringer, sier Røkenes.

Hun håper at SIM Subsea vil brøyte vei for flere samarbeidsprosjekter mellom forskning og næringsliv i Bergen.