Det kommer frem i fondets ferske rapport om tilstanden i norsk økonomi, offentliggjort torsdag ettermiddag.

IMF-analytikerne peker på en rekke faktorer som har presset boligprisene høyt:

  • Høy reallønnsvekst
  • Skattefordeler med å eie egen bolig
  • Lang periode med lav rente
  • Forventninger om fortsatt prisvekst
  • Lett tilgjengelige boliglån
  • Befolkningsveksten overgår boligbyggingen

Analytikerne har regnet seg frem til at nivået for norske boligpriser kan være 15-20 prosent feil.

— Men det er mye usikkerhet i begge retninger knyttet til dette estimatet, heter det i rapporten.

- Store konsekvenser

IMF mener altså at norske boliger kan være både mer og mindre overpriset enn 15-20 prosent.

— Uavhengig av om boligprisene er godt funderte eller ei, er det grunn til bekymring over at prisboomen og husholdningenes gjeldsbyrde gjør den norske økonomien sårbar for et rentehopp, saktere inntektsvekst eller en boligboble som sprekker, skriver analytikerne.

- Erfaringer viser at når en boligboom først får utvikle seg, drevet av en fast vekst i lånetilgangen, kan en rask priskorreksjon få store konsekvenser. Den nordiske krisen tidlig på 1990-tallet og den globale krisen i 2007-2009, er bare to eksempler på hvordan endringer i boligpriser kan skape store forstyrrelser både i finanssektoren og hele økonomien, heter det i rapporten.

— Underveis i boligboomen låner huseiere mye, og reduserer dermed spareraten og øker forbruket. Når boblen sprekker, legger fallet i boligprisene, i kombinasjon med høy gjeldsbelastning i husholdningene, en alvorlig demper på økonomien.

Middels sannsynlig

IMF mener et prisfall på 10 prosent for norske boliger, vil svekke veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) med 1 prosentpoeng.

— En korrigering på 30 prosent i boligprisene, som skjedde under krisen på 1990-tallet, vil skape en ikke ubetydelig effekt på realøkonomien.

Sannsynligheten for et betydelig fall i boligprisvekstene i løpet av de neste 1-3 årene, anses som «middels». Innvirkningene på økonomien hvis det skjer, vil være store.

En intensifisering av eurokrisen og en global dobbel-dip (altså to tette, påfølgende fall i verdensøkonomien), anses også som middels sannsynlig, og med store innvirkninger på norsk økonomi.

En tredje risiko, er bankenes manglende evne til å skaffe finansiering i det globale pengemarkedet. Høy sannsynlighet, men middels innvirkning på økonomien, mener IMF.

Betydelig og langvarig fall i oljeprisene anses som en lite sannsynlig trussel, men hvis det skjer, vil kosekvensene være store, mener IMF.

Amerikaner spår fall

Den amerikanske professoren Robert J. Shiller tok også til orde for at norske boligpriser var for høye da han gjestet Oslo i januar.

- Det er bare tre land som har en god utvikling i boligpriser over tid: USA, Norge og Nederland. Norges priser fortsetter å stige. Jeg skjønner ikke hvorfor det skjer. Jeg ville vært veldig bekymret hvis det gjaldt meg, sa han den gang.

Shiller undrer om det skyldes de lave arbeidsledighetstallene, oljeeventyret og en generell optimisme.

— En dag vil det trolig justeres kraftig nedover, sa han.

Men Shillers dommedagsprofetier ble møtt med skepsis, blant annet av Kåre Valebrokk.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities støttet for noen uker siden IMFs syn på den dramatiske effekten et kraftig boligprisfall vil ha på norsk økonomi. Men heller ikke han tror det vil skje:

— Jeg tipper boligprisutviklingen vil snu nå, og boligprisene vil trolig falle endel over lang tid. Vi vil få en utflating i år og de nærmeste årene, sa Andreassen.