Det melder nettstedet Corren.se. Kjeden begjærte seg konkurs ved Linköping tingrett tirsdag. Nettstedet har lagt ut konkursbegjæringen i sin helhet.

— Dette får ingen konsekvenser for virksomheten i Norge,Danmark og Finland, sier Expert-konsernets styreleder Svein Sivertsen tilAftenposten. Han sier den svenske virksomheten har vært en "hodepine"i lang tid. Expert fikk til ikke lønnsom drift i Sverige.

Konsernet har nå stoppet kapitaltilførselen til den svenskevirksomheten, og da kan den svenske delen av Expert ikke gjøre annet enn be omkonkurs.

— Vi ble for små i Sverige. Markedet er dominert av to store kjeder,sier Sivertsen.

— Virksomheten i Sverige har vært en hodepine i lang tid. Vifikk til en refinansiering ved juletider, men situasjonen har ikke bedret seg.Dette kunne ikke forsette, sier Sivertsen.

Expert har 73 egne butikker i Sverige. 63 butikker drives avandre, men med Experts logo på veggen.

Selskapet er blant de største i hjemmelektronikkbransjen i Sverige med en årlig omsetning på rundt 2,8 milliarder svenske kroner.I 2011 kjøpte de opp 30 av butikkene fra konkursboet til hjemmeelektronikk-kjeden Onoff.

Direktøren nektet for konkurs

Administerende direkør i Sverige Magne Solberg, nektet først for å ha levert inn noen konkursbegjæring.

— Vi har ikke sendt noen begjæring til Linköping tingrett. Jeg vet ikke hvor du har det fra, sier han til Corren.se.

Journalisten konfronterer Solberg med at han har papirene fra tingretten foran seg. De bærer Solbergs underskrift.

-Jeg får komme tilbake til deg.

Litt senere legger imidlertid selskapet ut en melding på nettsiden sin om at de er begjærer seg konkurs og legger ned virksomheten.