Siden årtusenskiftet er nemlig danskenes edle dråper blitt mye billigere enn alt annet i det danske samfunnet. Avholdsbevegelsen fortviler, mens de danske politikerne mener det bare vil føre til enda mer grensehandel i Tyskland om de hever avgiftene.

I utakt

Det er beregninger foretatt av Politiken Research med tall fra Danmarks Statistikk som forteller at prisene på alkoholholdige varer har steget langt mindre enn alle andre varer.

Siden 2000 har den generelle prisstigningen i landet vært 29 prosent, mens prisstigningen på alkoholholdige drikkevarer har vært 17 prosent.

Prisfallet har vært størst på sprit. Som følge av at den danske regjering senket avgiften, ble spriten umiddelbart 21 prosent billigere. Når man i tillegg til avgiftsendringen tar med den generelle prisstigningen, er spriten blitt 39 prosent billigere siden 2000.

Bekymrer

De lave prisene bekymrer Statens Institut for Folkesundhed.

— Prisutviklingen vil med sikkerhet påvirke de unges alkoholforbruk i og med at det nå er blitt billigere å drikke seg full oftere, sier direktør Morten Grønbæk. Han foreslår at det blir innført minimumspriser på alkohol.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det en klar sammenheng mellom priser på alkohol og alkoholforbruket.

Tall som den danske «forebyggelseskommissionen» har lagt frem, viser at hver femte danske drikker mer en høyrisikogrensen.

Ikke bekymret

Danske politikere er derimot ikke like bekymret, og trekker litt på skuldrene av at landsmennene tar seg en «bajer» eller tre ekstra.

Venstres talskvinne for sunnhet, Sophie Løhde, advarer mot å heve avgiftene. Høyere avgifter er nærmest som å invitere befolkningen til grensehandel. -Vi kan ikke heve avgiftene uten å skjele til grensehandelen, sier hun.

Også for danske Socialdemokratene er økte avgifter en dårlig idé.

-Vi er klar over at forbruket henger sammen med prisene. Men det er jo også sånn at markedskreftene spiller inn. Det er en grense for hvor langt opp vi kan gå avgiftsmessig, sier partiets talsmann Flemming Møller Mortensen.