— Vi vil at barrièren for å importere ost blir større. Det må til for å trygge de norske produktene, sier konserndirektør Stein Øiom i Tine til Aftenposten etter at han hadde presentert Tines resultater i morgentimene i går.

I fjor økte importen av utenlandsk ost med 14 prosent og vi importerer nå 11.000 tonn ost. Det mener Tine er en faretruende stor økning og tar bekymringen så alvorlig at de på nytt foreslår å endre tollsatsene fra kroner til prosentsats.

Det vil si at tollsatsen skal styres av en prosentsats av hvor mye osten koster der den kommer fra. I dag er det en fast kronesats pr. kilo, uavhengig av pris og kvalitet.

Spis norsk!

Får Tine det som de vil, betyr det at det vil bli enda dyrere å få tak i god brie, camembert, chèvre og roquefort i norske butikker.

— Vil du at nordmenn bare skal spise Norvegia og Jarlsberg?

— Nei da, vi har norsk Brie og Camembert, blant annet fra Dovre. Den er god, den, sier Tine-sjefen.

Han skyndet seg å legge til at vi i Norge har 7000 tonn tollfrie kvoter, som blant annet Tine kontrollerer en del av.

brie-seks.jpg
Franskere blir det ikke: Vin, brie og baguett. Rolf Øhman

— Er ikke osten dyr nok?- Osten er litt dyrere her i Norge, men så har vi høyere kjøpekraft også, sier Øiom.

Dyrere ost

I dag koster det 27 kroner pr. kilo ost som importeres, helt uavhengig av prisen eller kvaliteten på osten. Med en toll basert på en prosentsats av hva det koster å få osten til kaien, blir det annerledes. I kroner og øre vil tollen på de dyre ostene bli mye høyere enn på de billige.

- Vi som markedsaktør uttrykker vår holdning, og da håper vi at vi får gjennomslag, sier Øiom og legger ikke skjul på at dette er et av innspillene til årets jordbruksforhandlinger.

Også i fjorårets forhandlinger var spørsmålet oppe, men da nådde ikke Tine frem med sine synspunkter. Nå mener Øiom at situasjonen har forandret seg ytterligere. Blant annet har importen av meierivarer økt med 26 prosent, inkludert import av smør.

- Vi ser at vi stadig får flere sterke og offensive multinasjonale konkurrenter som forsøker seg i Norge. Det må vi forholde oss til, sier Øiom.

Selger mer ost

Selv om Øiom vil at vi skal spise enda mer Norvegia og Jarlsberg, ser det ut som om vi spiser ganske mye allerede.

Under resultatpresentasjonen kom det frem at salget av Norvegia i norske matbutikker hadde økt med 10,3 prosent. Totalt selges det Norvegia for 1,7 milliarder kroner.

Jarlsbergosten hadde i fjor en vekst på 14,5 prosent. — Vi er godt fornøyd med resultatet i fjor og særlig med utviklingen til Norvegia, Jarlsberg og Yoghurt, sier Øiom, de samme områdene som har størst importøkning.

Akkurat melkesalget er de derimot ikke så fornøyd med. De siste 11 årene har melkesalget falt fra 460 millioner liter til rett i overkant av 400 millioner liter.

- Vi ser at måten vi lever på betyr at man drikker mindre melk. Før var melk en naturlig del av måltidet, både frokost, formiddagsmat og kveldsmaten. Nå er det andre ting som drikkes, som juice og rent vann, sier Øiom.

Interessert i stoff om økonomi, forbruk og næringsliv? Følg oss på Facebook!