Alvorlig Equinor-ulykke: Gassflasken som eksploderte var ikke godkjent

To unge Equinor-ansatte kunne blitt drept da gassflasken eksploderte. Equinor sa den var sjekket og godkjent. Det stemmer ikke.

Gassflasken eksploderte under oppfylling, og delte seg i to deler. Etter standarden skal ikke det skje.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Han er skremt. Nye ulykker med gassflasker vil skje i Norge og på norsk sokkel, frykter Terje Moen.

I 2015 startet han Cylinder Tech, et godkjent kontrollorgan, spesialisert på trykktesting og godkjenning av gassflasker.

I slutten av november i fjor eksploderte en slik en på Heimdal-plattformen, og skadet to unge Equinor-ansatte. Begge ble alvorlig skadet. Senere granskninger har konkludert med at det bare var tilfeldigheter at de ikke omkom.

Den ene av dem, en da 22 år gammel mann fra Bømlo, holdt flasken da den eksploderte og ble alvorlig skadet i begge bein. Kun rask førstehjelp og oppfølging på vei til sykehus forhindret at han mistet livet av skadene. Den andre, en da 19 år gammel kvinne fra Vinje, sto litt lenger unna og ble skadet i beina.

Gassflasken som eksploderte, delte seg i to deler. Dette bidro til at skadene ble mer omfattende enn de ville blitt hvis flasken hadde fulgt standarden og fått en langsgående sprekk.

Equinor har tidligere uttalt at flasken var sertifisert og godkjent. Men det stemmer ikke.

Firmaet som sjekket flasken i 2015, har ikke nødvendig godkjennelse til å gjøre dette.

Se tilsvar fra Equinor nederst i artikkelen.

Les også

– Equinor har hatt flaks som har unngått den store oljekatastrofen

Terje Moen driver ett av to selskap i Norge som kan trykkteste og godkjenne transportable gassflasker. Han har ingen kunder blant oljeselskapene.

– Cowboyvirksomhet

Gassflaska som eksploderte ble godkjent av Sontum Fire & Safety i desember 2015. Stavanger-selskapet, som nå heter FPE Sontum, ønsker ikke kommentere ulykken direkte, men viser til at de er «registrert hos Arbeidstilsynet som godkjent og sakkyndig kontrollør av trykkflasker».

Men Arbeidstilsynet godkjenner ikke kontrollører av slike gassflasker, kun gassflasker for pusteluft slik dykkere bruker.

Terje Moen driver Cylinder Tech i Skien, ett av to selskap som ser sertifisert for å trykkteste og godkjenne transportable gassflasker som den på Heimdal-plattformen. Det andre er DNV GL.

Etter at Moen startet opp Cylinder Tech, opplevde han hvor omfattende prosess det er å bli godkjent som et teknisk kontrollorgan for slike gassflasker – og hvor tett oppfølgingen og kontrollen er fra Norsk akkreditering.

Han reagerer sterkt på at kontrollører som har vært på firedagers kurs hos Arbeidstilsynet tror at de har lov til å godkjenne gassflasker med for eksempel nitrogen – som åpenbart ikke brukes av dykkere.

– Flere hundre personer hevder eller tror de kan gjøre dette, fordi de har en godkjennelse av Arbeidstilsynet til å sjekke og godkjenne bærbare gassflasker med pusteluft. I denne bransjen er det mye cowboyvirksomhet, sier Moen.

Les også

Flere alvorlige personskader i oljebransjen

Kravene til kontroll er de samme selv om gassflasken er liten, påpeker Terje Moen i Cylinder Tech.

Savner reaksjon

Nå har det gått et halvt år siden Heimdal-ulykken. Moen viser til at det er kjent at flere ting gikk galt da gassflasken eksploderte. Granskninger har blant annet påpekt feil ved pumpa som ble brukt. Den tekniske undersøkelsen av gassflasken – og politiets etterforskning – er heller ikke ferdig.

Moen stusser over at Arbeidstilsynet ikke har gått ut med informasjon om at et kurs hos dem ikke gir rett til å trykkteste gassflasker som det finnes mange av på plattformene på sokkelen.

– Jeg har ikke sett ett ord fra Arbeidstilsynet noe sted. Dette er et komplisert regelverk og lett å misforstå. Da er det viktig at myndighetene går ut med riktig informasjon, slik at kunder og leverandører vet hva de skal forholde seg til, sier Moen.

– Min frykt er at det kommer til å skje flere slike ulykker. Det er bare et spørsmål om tid.

Tilfeldigheter gjorde at to Equinor-ansatte ikke mistet livet på Heimdal-plattformen i november i fjor.

– Medvirkende årsak

Equinor bekrefter at gassflasken ble sertifisert og godkjent av et selskap som ikke har godkjenning for slike flasker.

– FTP Sontum ble rekvirert til å utføre forebyggende vedlikeholdsarbeid på Heimdal, og disse gassflaskene inngikk i jobben. Vår egen granskning avdekket at kontrollen med hvem som kan sjekke og sertifisere disse flaskene, ikke har vært god nok, sier talsperson Fredrik Jebsen Bråten i Equinor.

– Gjelder dette for tilsvarende gassflasker i hele Equinor?

– Vi jobber nå med å kartlegge alle transportable trykkflasker på våre installasjoner og vil innføre nye retningslinjer og arbeidsprosesser for disse. Vi har også laget en læringspakke fra hendelsen, som det jobbes med ute på våre installasjoner.

– Hvorfor har dere ikke vært klar over kravene til trykktesting og godkjenning?

– Vår egen granskning har avdekket mangelfullt ansvar for denne utstyrsgruppen, noe som er en medvirkende årsak til at dette kunne skje.

– Hvorfor gikk dere ut og sa at gassflasken på Heimdal var sertifisert og godkjent?

– Oppfatningen var at den var sertifisert og godkjent, men vår egen granskning viser at risikoforståelsen ikke har vært god nok. Nå går vi dypere inn i dette med utgangspunkt i vår granskning og Petroleumstilsynets granskning, sier Bråten.

– Misforståelse i bransjen

Mette Garmannslund er seniorinspektør i Arbeidstilsynet og har ansvaret for registeret over godkjente kontrollører. Hun viser til at de som gjennomfører kurset for trykkluftflasker og får kontrollnummer fra Arbeidstilsynet, kun kan kontrollere pusteluftflasker.

– Ute i bransjen har det nok vært en misforståelse at de også kan bruke kontrollstempelet de har tildelt fra Arbeidstilsynet til å godkjenne andre typer trykkluftflasker. Men det kan de altså ikke, sier hun.

Nitrogenflasken som eksploderte under opptrykking på Heimdal-plattformen ble kontrollert og stemplet med kontrollnummer tildelt av Arbeidstilsynet. Flasken skulle aldri vært stemplet med dette kontrollnummeret, opplyser Garmannslund.

–Det var etter denne ulykken vi ble klar over denne praksisen. Nå kan det se ut som det er et behov for at vi må vi ut med informasjon om hva regelverket faktisk sier. Utfordringen er at registeret er blitt ført manuelt og er utfordrende å vedlikeholde. Noen av virksomhetene er nedlagt, har skiftet organisasjonsnummer, har endret adresse og så videre. Så det krever en del arbeid å få ryddet og oppdatert registeret, men vi er på god vei, sier Garmannslund.

Samtidig er hun klar på at de ulike virksomhetene selv må være klar over hvilke flasker de faktisk kan teste og godkjenne og at de har en plikt til å sette seg inn i de ulike regelverkene rundt de ulike typer flasker de har med å gjøre.

– Alle innkjøpere av slike tjenester bør være klar på hvem de kjøper tjenesten av og at de er godkjent av den rette myndighet for å kunne utføre det arbeidet de gjør, sier Garmannslund.

Publisert