Urolige for hjemmekontor: – Regelverket er mangelfullt

Satsingen på hjemmekontor som permanent arbeidsplass-løsning, vekker bekymring. Flere er urolige for uklart ansvar for arbeidsmiljø og fare for svekkede arbeidsplasser.

VIL BYGGE LAG: IBM-sjef Hans Henrik Merckoll advarer mot for ensidig tro på hjemmejobbingens fortreffelighet. Lagbygging foregår best på arbeidsplassen, mener han.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Fleksibilitet er bra, men vi må ikke glemme arbeidsplassens betydning for fellesskapsfølelse, inspirasjon og engasjement, skriver sjefen i IBM Norge, Hans Henrik Merckoll i et innlegg i VG og E24.

Hans eget konsern har lang erfaring med at ansatte kan være fleksible og jobbe hjemmefra. Men Merckoll minner om at selv med høy effektivitet, produktive og konsentrerte hjemmejobbere, så handler den tradisjonelle arbeidsplassen om mer enn produktivitet og verdiskaping.

Les også

Familieminister Røse: Gi tillit til mer hjemme-jobbing

– Jobben er også et sted for sosialt samvær, kompetansedeling, bygging av lagfølelse og personlig utvikling. For mange er jobben som en utvidet familie og dynamikken som oppstår når mennesker møtes fysisk kan ikke fullt ut erstattes av tekniske løsninger, minner Merckoll om.

Telenor-Brekke: Både-og

I et intervju med VG denne uken ble Telenors konsernsjef Sigve Brekke spurt om ikke samhandlingen, kreativiteten og den sosiale trivselen blant de ansatte forsvinner med mer permanent bruk av hjemmekontorer, som Telenor nå innfører.

KJØRER PÅ: Telenor-sjef Sigve Brekke er representant første store norske konsern som sier at inntil halvparten av de ansattes arbeidstid vil foregå utenfor hovedkontoret, fortrinnsvis på hjemmekontor.

– Det vil fortsatt være mange, og en stor del av våre ansatte, som enhver tid jobber på kontoret blant annet på grunn av de årsakene som nevnes. Sosiale treff og kreative prosesser med andre er viktige deler av en arbeidshverdag. Dette vil også være noe vi vil tilpasse fremtidens kontorlokaler til, slik at vi kan skape gode muligheter for slike treff. Det sentrale er uansett at vi nå gir fleksibilitet til de ansatte så de selv kan styre hvor det passer best å jobbe til ulike tider, sier Brekke til VG.

Sosial kontakt og trivsel

Han minner om at for Telenors 19.000 ansatte så er det ikke snakk om å jobbe enten hjemme eller på arbeidsplassen. Det er et både-og.

– Det er få om noen som vil sitte hjemme hele tiden. Ved for mye hjemmesitting så får du ikke den sosiale kontakten med andre. Skal du bygge en bedriftskultur og trivsel, må du ha den sosiale kontakten mellom mennesker, sier Brekke.

Også eksperter innen arbeidsrett mener mer permanente hjemmekontorløsninger, som blant andre Telenor innfører, er utfordrende.

Advokatene Fredrik Bjercke Punsvik og Hans Jørgen Bender hos Selmer i Oslo mener rutiner og regelverk ennå ikke er på plass for en bred satsing på hjemmekontor.

– Mangelfullt regelverk

– Ved permanent bruk av hjemmekontor kreves mer gjennomtenkte rutiner for å sikre ivaretagelse av de ansattes arbeidsmiljø over tid. For mange er det derimot en stor utfordring at det eksisterende regelverket er både mangelfullt og uklart, og i liten grad tilpasset nåtidens arbeidsmønstre og teknologi, skriver Punsvik og Bender i et e-postintervju med VG.

EKSPERT: Hans Jørgen Bender er advokat innen arbeidsrett hos Selmer i Oslo.

– Som en klar hovedregel kan ikke arbeidsgiver pålegge hjemmekontor som en permanent løsning mot den ansattes vilje. En hjemmekontorløsning må være avtalt, minner arbeidsretts-advokatene om.

De viser også til at en permanent avtale om hjemmekontor krever en egen avtale som må oppfylle kravene i forskrift om arbeid i hjemmet.

– Motsatsen til dette er at en ansatt heller ikke kan kreve å jobbe fra hjemmekontor med mindre dette er avtalt med arbeidsgiver, skriver advokatene.

Sjekk forsikringsvilkårene

– Hva er arbeidsgivers ansvar hvis det skjer en ulykke hjemme i arbeidstiden?

– Yrkesskadeforsikringen gjelder også ved arbeid på hjemmekontor i den vanlige arbeidstiden, noe regjeringen uttalte i starten av corona-krisen. Arbeidsgiver bør imidlertid sjekke sine forsikringsvilkår for nærmere avklaring, svarer ekspertene.

– Hva kreves av arbeidsgiver og den ansatte for å sikre at et forsvarlig arbeidsmiljø er ivaretatt hjemme?

– Her må det være et samarbeid, men arbeidsgiver må i større grad kunne legge informasjonsplikter på arbeidstager dersom hjemmekontoret ikke fungerer som forutsatt, og arbeidstager må nødvendigvis selv ta et betydelig ansvar for at de rutiner som gjelder etterleves i det daglige.

Krevende lederskap

– Må hjemmearbeidet utføres sammenhengende, eller kan man utføre private ærender i arbeidets kjernetid?

– Ved en hjemmekontorløsning åpner regelverket for mer fleksible arbeidstidsløsninger. Men her er det viktig med klare avtaler mellom partene, slik at forventninger om tilgjengelighet gjennom arbeidsdagen fra begge sider er avklart, svarer Fredrik Bjercke Punsvik og Hans Jørgen Bender.

De minner om at Arbeidsmiljøloven er utformet mest med tanke på at arbeidet skjer på en arbeidsplass, og at ledelse også i stor grad har skjedd på arbeidsplassen. Både Sigve Bjerke i Telenor og barne- og familieminister Ida Lindtveit understreker betydningen av en tillitsbasert ledelse for ansatte på hjemmekontor. Punsvik og Bender peker likevel på en konkret utfordring for mange ledere.

– Det største problemet er kanskje å følge opp arbeidstid, både om ansatte jobber for mye eller for lite, ifølge arbeidsrettsekspertene.

Forsker Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet på Oslo Met, bekrefter utfordringene som de to ekspertene i arbeidsrett skisserer:

– Permanent arbeid hjemmefra er dekket av en egen forskrift – «om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem». Denne gjelder ikke ved «kortvarig eller tilfeldig arbeid», og coronasituasjonen ble gjerne definert som kortvarig. Dersom virksomheter nå i større grad innfører hjemmekontor permanent, vil nok det kunne stille andre krav til både arbeidsgivere og arbeidstagere, sier Ingelsrud til VG.

Publisert: