Stortinget stiller tre krav til oljefondssjefen før han kan begynne i jobben

– Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Fredag ettermiddag leverte Stortinget sin innstilling til Finansdepartementet om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Der slår finanskomiteen fast at Tangen ikke kan tiltre før interessekonfliktene er løst.

Her er de konkrete kravene fra komiteen:

  • Leder for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.
  • Oljefondssjefen kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.
  • Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM.

– Komiteen har gått grundig inn i denne saken, og vi legger en alvorlig konklusjon på bordet i dag. Nå er det opp til finansministeren å følge dette opp overfor Norges Bank. Denne prosessen har vart for lenge allerede, og det er viktig at den nå kommer til en konklusjon, sier saksordfører Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet.

Stortingets innstilling går ikke i detalj på hva Tangen skal gjøre med sitt eierskap i AKO Capital og egne fondsinvesteringer.

– Han har sagt det er uaktuelt å selge seg ut av AKO Capital. Kan han tiltre?

– Det er opp til Norges Bank å operasjonalisere og gjennomføre det Stortinget har bedt om, sier Tajik til Aftenposten/E24.

Tajik: – Kan ikke ha interessekonflikt

– Hva bør Tangen gjøre med formuen i skatteparadis?

– Det er ikke Ap eller Stortinget sin oppgave å ta stilling til detaljer i en ansettelseskontrakt. Det vi har tatt stilling til, er at vi ikke kan ha en oljefondssjef som har eierinteresser i konflikt med Oljefondets interesser.

– Men dere sier at han ikke kan ha eierskap som svekker Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet. Ligger det ikke der en kritikk av Tangens formue i skatteparadiser?

– Oljefondet skal ha troverdighet i møte med de mer enn tusen selskapene de møter hvert eneste år, som de forsøker å påvirke til å drive ansvarlig økonomisk forvaltning, til å jobbe mot hemmelighold og skjulte formuer og for skatt og åpenhet. Det er viktig at måten en oljefondssjef disponerer sine penger på, ikke svekker troverdigheten til det arbeidet.

– Hvilke premisser i dagens arbeidsavtale ligger til grunn som svekker det arbeidet?

– Representantskapet har påpekt at det er helt umulig å ettergå hvilke undersøkelser hovedstyret egentlig har gjort for å sikre for at Tangens økonomiske disposisjoner er i tråd med det arbeidet som Oljefondet representerer og forventningsdokument på skatt og åpenhet.

Kapur: Ikke vår jobb å gi tillitserklæring

Leder i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), sier at alle partier har funnet sammen i enighet i innstillingen.

– Jeg er glad for at finansministeren har tatt initiativ til å gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank. Det er viktig at vi ikke dikterer løsningene. Det er ikke vi som skal overstyre statsråden eller hovedstyret i Norges Bank. Vår saksbehandling stopper her, sier Kapur til Aftenposten/E24.

Han mener det ikke har vært finanskomiteens jobb å utgi en tillits- eller mistillitserklæring.

Kraftig kritikk av ansettelsesprosessen

Komiteen slår fast at:

  • «Offentlighetsloven ikke ble overholdt på ett punkt.
  • De etiske prinsippene for Norges Bank, på punktet om at ansatte ikke kan ha interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til institusjonen, ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Komiteen er bekymret for at omdømmet til SPUs arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kan bli svekket.
  • Komiteen legger til grunn at Norges Banks hovedstyre har ansvar for at deres virksomhet overholder lover, retningslinjer og regler, og at tilliten og omdømmet til institusjonen ivaretas.
  • Komiteen viser til at formålet med de etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank blant annet er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank.»

Rødt: Ut med Tangen og Olsen

Kari Elisabeth Kaski i SV er klokkeklar overfor Aftenposten/E24:

– SV har oppnådd det vi har sagt hele veien: Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt.

Hun sier SV ikke ser andre løsninger enn Tangen ikke kan ha noen eierskap i AKO Capital før han tiltrer. Det går derimot ikke Stortingets innstilling i detalj inn på.

Leder Bjørnar Moxnes i Rødt følger opp:

– Det er viktig at Stortinget slår fast at du ikke er fritatt fra regelverket som gjelder alle ansatte i Norges Bank, heller ikke om du er leder eller milliardær. Det enkleste nå er at Tangen nå tar sin hatt og går, og tar med seg Olsen ut døren.

Frp: – For stor risiko

Finanspolitisk talsperson i Frp, Hans Andreas Limi, sier til Aftenposten/E24 at det absolutt viktigste for dem er å bidra til å redusere risikoen for at det kunne oppstå situasjoner med reelle eller mulige interessekonflikter mellom personlige investeringer og det som er Oljefondets investeringer.

– Dere har ikke tillit til dagens avtale?

– Vi register en betydelig avstand mellom representantskapet og hovedstyret, og at den er for stor og fortsatt for stor risiko, sier han.

Limi legger vekt på at innstillingen ikke sier at Tangen må selge seg ut av AKO Capital.

– Vi mener at man må se på ytterligere begrensninger og kontrollmekanismer for å være helt sikre på at vi ikke kommer i situasjoner med interessekonflikter. Det er ikke dermed sagt at han må selge seg ut. Vi bruker heller ikke begrepet eliminere. Det er med hensikt, for i den virkelige verden er det umulig å eliminere all risiko.

Finansminister Jan Tore Sanner møter sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i ettermiddag. Der vil Sanner i klartekst si hva innstillingen fra Stortinget betyr, og at hovedstyret må rydde opp og sikre vanntette skott mellom Oljefondet og Tangens forretningsvirksomhet.

Aps Hadia Tajik leder Finanskomiteens arbeid med Tangen-ansettelsen.

Bakgrunnen for Stortingets behandling av saken er at representantskapet i Norges Bank, som er Stortingets eget kontrollorgan i banken, kom med krass kritikk av ansettelsesprosessen og arbeidsavtalen i en høring forrige mandag.

Representantskapets leder, Julie Brodtkorb, mente at Norges Bank ikke har eliminert all risiko for interessekonflikt mellom Oljefondet og AKO Capital, som Tangen har solgt seg ned til 43 prosent eierskap i. De mente også at hovedstyret har brutt retningslinjer, lover og regler i ansettelsesprosessen.

Publisert: