Flere partier positive til Motvind-forslag

Flere partier på Stortinget er positive til Motvinds forslag om en full gjennomgang av energipolitikken. Høyre mener imidlertid at vi har den kunnskapen som trengs, og anbefaler Motvind å ta debatten allerede nå.

Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

En rekke partier på Stortinget støtter forslaget fra Motvind Norge, som mener det er behov for en full gjennomgang av norsk energipolitikk i form av en energikommisjon.

– Jeg mener dette har noe for seg, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) til E24.

Les også

Kritiserer regjeringens melding om vindkraft: Motvind Norge krever energikommisjon

Politikerne kan derimot ikke love at en gjennomgang av politikken vil oppfylle den ferske organisasjonens ønske om å stanse all utbygging av vindkraft.

Flere av medlemmene i Stortingets energikomité mener at det vil være behov for noe vindkraft i årene fremover. Norge skal elektrifisere oljebransjen, industrien og transportsektoren og oppfylle klimamålene sine.

Espen Barth Eide (Ap)

– Jeg tviler sterkt på at den kommisjonen vil konkludere med at vi ikke trenger vindkraft. Men den kan kanskje klare å plassere vindkraften inn i en sammenheng, og bidra til bedre prosesser og tilpasning av lokale behov, sier Eide.

Også Senterpartiet og SV støtter en gjennomgang av energipolitikken. Venstre vil ikke avvise ideen umiddelbart. Frp vil diskutere saken i partiet. Høyre mener derimot at det ikke trengs noen ny gjennomgang nå.

Les også

Stormen på øya: Kampen mot møllene

SV vil fremme forslag

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) stiller seg positiv til forslaget fra Motvind, og sier at han vil ta dette opp i Stortinget.

– Dette kommer vi til å fremme forslag om, sier Haltbrekken til E24.

– Jeg syns det er en god idé med et bredt sammensatt energiutvalg. Noe av det viktigste en sånn energikommisjon må se på er hva vi må gjøre for å kutte energiforbruket og satse mer på energieffektivisering. Vi vet at det er stort potensial der, men vi trenger å finne ut hvilke virkemidler som kan utløse dette potensialet, sier Haltbrekken.

Han vil imidlertid ikke lukke døren helt for at det kan være behov for noe vindkraft på land i Norge, for å sikre nok strøm til det grønne skiftet.

– Anbefaler å ta debatten nå

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) er derimot skeptisk til Motvinds forslag.

– Dette gjorde vi i energimeldingen fra 2016. Så den gjennomgangen har vi jo hatt. Der går vi gjennom utfordringene i energipolitikken, sier Westgaard-Halle til E24.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H)

Hun sier at det er bred enighet om at Norge trenger mer kraft, og tror ikke nye kommisjoner og utvalg vil komme til noen helt nye konklusjoner om dette.

– Så får vi heller ta den debatten om hvor mye vindkraft vi skal ha. Jeg anbefaler Motvind å ta den debatten nå som den er oppe i Stortinget. Jeg har full respekt for at de er mot vindkraft, men vi må også være forutsigbare når konsesjoner først er gitt, sier hun.

Les også

LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

– Motvind vil stanse alle nye utbygginger – er det mulig?

– Jeg tror ikke det er mulig. Men jeg tror vi må gjøre noen innstramminger. Det er ingen hemmelighet at kommunene ikke har vært godt nok involvert og at konsesjonene har hatt for lang frist, sier hun.

– Hvis det er to valg mellom konsesjon og utbygging og hvis 50 meter høye turbiner blir 100 meter høye, så skjønner jeg at politikerne lokalt er frustrert. Jeg tror det blir innstramminger i vindkraften, men å stoppe nye utbygginger, det tror jeg ikke skjer, sier Westgaard-Halle.

Les også

Akers grønne børssuksess er tynn suppe, men den slukes

– Vil ikke avvise det

Heller ikke Ketil Kjenseth (V) er klar til å følge Motvinds ønske om å stanse all utbygging av vindkraft, men han mener at konsesjonssystemet bør strammes inn. Han lukker ikke døren for Motvinds forslag om en energikommisjon.

– Jeg vil ikke avvise det umiddelbart, i hvert fall, sier Kjenseth til E24.

– Det er ikke så lenge siden vi hadde Energi21, som skulle gi råd om energipolitikken. Men det skjer mye på kort tid på dette området. Det kan være et interessant innspill å sette ned et bredt sammensatt panel som ser på energipolitikken frem mot 2030, hvor det kan være plass til både aktivister og fagfolk som får frem bredden i diskusjonen, sier han.

Kjenseth peker på de mange diskusjonene som pågår samtidig i energi- og klimapolitikken (se faktaboks).

– Det er mange gode grunner til å tenke seg om nå, sier han.

Les også

Vi må lytte til motstand, men ikke glemme realitetene: Norge blir ikke grønt uten vindkraft

Frykter utsettelser

– Jeg tror det kan ha mye for seg med en samlet gjennomgang, og det å se på rammevilkårene på ulike områder innenfor energifeltet, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til E24.

– Samtidig må det ikke være slik at alt som må gjøres, skyves inn i en kommisjon og langt frem i tid. Jeg mener det er behov for å gjøre en del endringer raskt på dette området, særlig knyttet til skatt på vannkraft og vindkraft, sier han.

Senterpartiet har blant annet kommet med forslag knyttet til beskatningen av vindkraft, og mener at skattleggingen av vindkraft og vannkraft bør ses i sammenheng.

– Vi mener at man bør legge til rette for at vannkraften kan opprustes, og at vindkraften kommer lokalsamfunnene mer til gode, sier han.

I dag får kommunene bare eiendomsskatt fra vindkraften, men Gjelsvik mener det er overmodent å ta grep for å sikre at mer ligger igjen i lokalsamfunnet.

– Det er fornuftig å se dette i helhet, og se på hvordan vi kan sikre oss nok energi og ha en samlet energi- og industripolitikk, sier Gjelsvik.

– Forslaget om en egen kommisjon er interessant, men er noe vi må diskutere i Fremskrittspartiet, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Partiet støtter oppgradering av vannkraft, og vil øke lokal selvbestemmelse ved å flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven. De vil også begrense tiden fra konsesjon til bygging til fem år.

Les også

Nå har Motvind flere medlemmer enn Frp og SV

Ap ønsker samlet plan

Arbeiderpartiet har lenge ønsket en samlet plan for all norsk kraft, og var derfor det eneste partiet som stemte mot en rammeplan for vindkraft i 2016. Da NVE la frem en slik rammeplan i fjor, møtte den sterk motbør, og regjeringen la den raskt i skuffen.

Eide mener det går et skille mellom sosialdemokratiske partier som ønsker å styre utviklingen av energi- og industrisektoren ut fra helhetlige nasjonale hensyn, og partier som ønsker at det er markedet som skal drive utviklingen innen sektorer som vindkraft.

– Med alle disse spenningene rundt kraftpolitikken, med nettleie, smarte målere, kabeldebatt, lokale opprør mot vindkraft, diskusjon om vannkraften og hvordan det grønne skiftet skal gjennomføres, så bør vi sette alt dette i sammenheng, sier Eide.

– Norge må definere sitt nåværende og fremtidige behov for elektrisk kraft, i og med at mye skal elektrifiseres. Vi vet det er et potensial for energieffektivisering og oppgradering av vannkraften, men da må lovverket i andre sektorer følge etter. Det må være en sammenheng i energipolitikken, sier han.

Publisert: