Permittert, men jobber likevel? Da kan du bli straffet.

Permitterte risikerer straffansvar og tilbakebetaling av penger, også om de skjuler ulønnet arbeid for Nav.

Permitterte skal føre opp både lønnet og ulønnet arbeid på meldekortene, opplyser Nav.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Kan jeg bli straffet?

Spørsmålet kommer fra en av landets 319.400 permitterte. Hun jobber i en av bransjene som kjapt fikk hverdagen snudd opp ned da regjeringen innførte omfattende krisetiltak for ca. tre uker siden.

Alle på jobben hennes ble permittert. Samtidig fikk de ansatte beskjed fra ledelsen om «å ta en for laget» for å holde bedriften gående.

– Den dugnaden går ut på at vi skal jobbe. Jeg jobber ca. tre timer om dagen, forteller kvinnen, som ikke er organisert.

– En vanskelig situasjon å stå i

– Og jeg vil jo gjerne at arbeidsplassen min skal være der den dagen vi skal på jobb igjen. Men jeg føler ikke at det er riktig å jobbe når staten betaler meg, sier hun.

– Det er en vanskelig situasjon å stå i, sier hun.

Oppgavene hun nå gjør for arbeidsgiveren, er av samme type som de hun gjør til vanlig.

Hun deltar også på flere møter i løpet av uken der de ansatte blir tildelt oppgaver, får orientering om hva kolleger gjør og om fremdriften i arbeidet som gjøres.

Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn. Hun ønsker et godt forhold til sjefen når koronakrisen er over. For ikke å kaste mistanke over egen virksomhet, ønsker hun heller ikke opplyse om hvilken bransje hun jobber i.

Men Aftenposten sitter på denne informasjonen og kan via sosiale medier se at det jevnt over er en viss aktivitet i bedriften.

Må sluttføre oppgaver

Aftenposten har også snakket med en annen kvinne som ikke har lagt bort alt arbeid mens hun er permittert. Hun jobber i en annen bransje. Hun forteller at hun ikke direkte er pålagt å jobbe, men at hun føler hun må fullføre en del oppgaver for arbeidsgiveren.

– Det er ting som må gjøres.

– Mener du at ledelsen skulle ha ventet med å permittere deg?

– Ja, kanskje det, sier hun, og antyder at dersom permitteringen var blitt utsatt en uke, ville de oppgavene hun føler hun måtte sluttføre, ha blitt ferdige.

Hun anslår at hun i permisjonstiden vil ha jobbet en og en halv dag i løpet av fem dager.

VI følger def med på dette ja.

Nav får uvanlig mange tips om bedrifter som utnytter

Ole Johan Heir, direktør i Nav kontroll sier til Aftenposten at de mottar tips om slike forhold både fra arbeidstakere og fra publikum. Han påpeker at brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser både for arbeidstaker og bedriften.

– Vi følger med på dette nå, sier han.

Han uttalte fredag før påske til E24 at de den siste tiden har mottatt uvanlig mange tips om utnyttelse av permitteringsordningene.

– Vi mottar mange tips i mange ulike kanaler for tiden. Vi mottar titalls tips hver dag de siste par dagene om folk som utnytter permitteringsordningene, og tipsene begynte å komme inn i forrige uke. Det som er nytt i denne situasjonen er at vi får inn en så stor mengde tips som omhandler permitteringer. Vi er ikke vant til å motta så mange tips om permitteringer, sa Heir.

VG og magasinet Fri Fagbevegelse har nylig omtalt en rekke eksempler på denne typen utnyttelse.

– Ikke greit å misbruke den norske dugnadsånden

Mandag bekreftet justisminister Monica Mæland at myndighetene er klar over at dette foregår, ifølge NTB.

Mæland understreket at det ikke er noen grunn til å tro at det er mange bedrifter som misbruker permitteringsreglene, men at man dessverre ser noen tilfeller av at det skjer.

– Så la meg være tydelig: Det er ikke greit å misbruke den norske dugnadsånden. Og det er det som skjer når permitteringsreglene utnyttes. Da skal dette avdekkes, etterforskes og straffes, sa Mæland på en pressekonferanse.

Nav: Gå til Arbeidstilsynet eller tillitsvalgt

– Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn dersom arbeidstager utfører arbeid for virksomheten i periode med 100 prosent permittering. Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller plikten sin til å betale lønn for arbeidet, bør den ansatte ta kontakt med tillitsvalgt eller Arbeidstilsynet, sier kontorsjef Liv-Tove Espedal i Nav.

Men hun advarer mot konsekvensene av ikke å opplyse om sannheten på meldekortet, som alle dagpengemottagerne skal fylle ut hver 14. dag

Skal ikke utføres arbeid når man er helt permittert

Ifølge regelverket kan en arbeidsgiver permittere ansatte hvis bedriften i en periode står uten arbeid.

– Vi skiller mellom helt og delvis permittering. Er den ansatte delvis permittert, arbeider vedkommende enten kortere dager eller færre dager. Arbeidsgiveren skal utbetale lønn for den tiden den ansatte arbeider. Blir den ansatte helt permittert, skal det ikke utføres arbeid, og vedkommende får ikke lønn av arbeidsgiver, påpeker Espedal i Nav i en e-post.

Hun legger imidlertid til at arbeidsgiveren på kort varsel kan be den ansatte komme tilbake til arbeid.

– Den ansatte skal da få lønn for den tiden vedkommende arbeider. Den ansatte må føre opp alle timer med arbeid og lønn på meldekortene.

Kan straffes for ikke å oppgi sannheten på meldekortet

Jobber man mer enn 60 prosent i løpet av meldekortperioden på 14 dager, har man ikke rett til dagpenger i denne perioden.

Espedal understreker viktigheten av å være ærlig.

– Den som gir feil informasjon til Nav på meldekortene, risikerer å få utbetalt dagpenger man ikke har krav på. Dette kan medføre krav om tilbakebetaling og straffansvar, sier hun.

– Dersom den ansatte velger å jobbe gratis for arbeidsgiver, må timene likevel føres på meldekortene og den ansatte vil da få redusert utbetaling av dagpenger. Dersom timene med arbeid ikke føres på meldekortene, risikerer man krav om tilbakebetaling da man har gitt feil opplysninger til Nav på meldekortets spørsmål om man har utført arbeid i meldeperioden. Man risikerer også straffansvar, opplyser Espedal.

Publisert: