Neste år skal norske familier bruke 170 milliarder kroner mer

Jan Tore Sanner har utsatt den. Men neste år kommer tidenes forbruksfest. Da skal sparepengene ut av konto.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag frem forslag til regjeringens siste statsbudsjett på Stortinget.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Neste år blir det enda lengre køer på restauranter og barer. Det vil ta mer tid å komme seg opp i skiheisen. I sikkerhetssjekken på Gardermoen vil ventetiden øke.

Nå skal små og store norske familier bruke en god del av pengene som ble spart under pandemien. For ett år siden spådde regjeringen noe av det samme for i år. Det slo ikke til.

Men nå skal det løsne. I statsbudsjettet 2022 spår regjeringen at det private forbruket stiger med over 11 prosent i volum neste år. Aldri før i nyere tid har forbruket steget så mye på ett år. Det betyr rundt 170 milliarder kroner i økt forbruk i 2022.

Med utgangspunkt i statistikken kan husholdningens forbruk anslås til 1515 milliarder kroner i år. I gjennomsnitt for alle Norges husholdninger betyr regjeringens varslede vekst at hver av dem vil øke forbruket med rundt 67.000 kroner i 2022.

– Det private forbruket vil bli en viktig driver i norsk økonomi fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forbruksveksten vil bidrar til at den registrerte ledigheten faller ytterligere ned mot nivået fra før pandemien.

Har spart hver femte krone

Ifølge Sanners anslag var husholdningens såkalte sparerate 18 prosent i første halvår i år. Det betyr at nesten hver femte krone er spart, regnet etter skatt og renter. I fjor var spareraten nesten like høy.

Motstykket er at det private forbruket sank med nesten 7 prosent i fjor. Det er derfor mye å hente inn igjen.

– Nå som økonomien er åpnet igjen, vil mange bruke en del av det de har spart, sier Sanner.

Den økte sparingen har skjedd i form av økte bankinnskudd og økt kjøp av ulike typer fond. Tall fra Norges Bank viser at banksparingen steg med 120 milliarder kroner i fjor, sammenlignet med 2019. Det er dobbelt så stor vekst som i de to foregående årene. Finansdepartementets tall viser at dette har fortsatt inn i 2021.

Skal bruke mer på tjenester

Der er særlig tjenesteforbruket som kommer til å stige i år og neste år. Vareforbruket steg gjennom pandemien og har holdt seg på et høyt nivå. Der er det ikke noe å hente inn igjen.

Den sterke veksten i tjenesteforbruket en viktig drivkraft når den registrerte ledigheten synker til 2,4 prosent neste år. Dette er nesten nede på 2019-nivået på 2,2 prosent.

Sanner spår at sysselsettingen vil stige med 1,4 prosent neste år. Det er litt mer enn fallet i koronaåret 2020. Veksten tilsvarer 40.000 nye jobber neste år.

Sanner vil sysselsette nordmenn

Næringsorganisasjonen Virke har medlemmer i handel og tjenestenæring. Sjeføkonom Lars E. Haartveit kaller anslagene om sterk forbruksvekst og synkende ledighet for gode nyheter.

– Spørsmålet er om vi klarerer å mobilisere ny arbeidskraft og effektivisere produksjonen av tjenester, sier han.

Haartveit ser klare tegn til at tjenestenæringene har brukt koronaen til å omstille seg og effektivisere. Sterk forbruksvekst kan dekkes med færre ekstra ansatte enn tidligere.

Andelen av den voksne befolkningen i jobb er nå den høyeste siden høsten 2012. På spørsmål om arbeidsinnvandring valgte Sanner tirsdag å snakke om nordmenn:

– Dette er en unik sjanse til å få opp sysselsettingsandelen blant dem som er bosatt i Norge.

Uendret kjøpekraft i år

Sjokket i økonomien i fjor vår og ny nedstenging i 2021 har i liten grad svekket folks inntekter. Forbedret ledighetstrygd og rentekutt ned til null har holdt husholdningenes disponible inntekter godt oppe.

Prisveksten på strøm, og dermed den samlede prisveksten, er i stor grad styrt av været. I år har strømmen vært svært dyr. Regjeringen regner derfor med at veksten i kjøpekraften blir slik NHO ville ha den før vårens lønnsoppgjør, nemlig null vekst. Den venter at lønnsveksten og prisveksten blir lik i år.

Neste år er det ifølge anslagene duket for god vekst i kjøpekraften igjen. En vekst i årslønnen på 3 prosent går sammen med en ventet prisvekst på godt under halvparten.

Renten ser ikke ut til å bli plagsomt høy neste år heller. Finansdepartementet legger til grunn en renteøkning på 0,6 prosentenheter, regnet fra gjennomsnittet i år til gjennomsnittet neste år.

Les også

Dette er statens inntekter og utgifter i 2022

Les også

Økende elbilsalg gjør skattefordelen dyrere: Koster staten 30 mrd. i år

Les også

Ap og Sp klar for endringer i budsjettet: – Mye å rette opp i

Mest stolt av videregående

Regjeringen Solberg er i ferd med å overlate roret til Jonas Gahr Støres regjering.

Aftenposten spurte på pressekonferansen Sanner om hvilket egenprodusert resultat han er mest stolt av i den økonomiske politikken siden 2013

– Det er at flere fullfører videregående skole, som også er en del av den økonomiske politikken.

Publisert: