Fjern skatteprivilegiene til de superrike

Skjermingsfradraget brukes av de superrike til å unngå all skatt.

For seks millioner skattefritt skulle det kunne gå an å klare seg ganske bra, skriver Rødts 1. kandidat i Hordaland ved stortingsvalget 2021.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Takk til Gustav Witzøe, som har satt søkelyset på skatteforholdene for de superrike i Norge. Ett av de skatteprivilegiene som de superrike i Norge har, er at de har mulighet til å slippe all inntektsskatt. Dette spesielle skatteprivilegiet kalles skjermingsfradrag.

Tall Rødt har hentet inn fra Finansdepartementet viser at skjermingsfradraget er en ren gavepakke til landets aller rikeste.

I Rødts skattepakke foreslår vi å stryke dette skatteprivilegiet, som faktisk også Arbeiderpartiet var med på å innføre.

Dette er laksearvingens nyeste millionglis

Oppskriften til de superrike

Oppskriften for de superrike ser slik ut: Hvis du vil bruke en milliard på å investere i aksjer, sørger du for at du ikke eier disse aksjene direkte, men at du i stedet spytter en milliard inn i et særskilt investeringsselskap, og så bruker du investeringsselskapet som redskap til å investere i aksjer.

Da oppnår du to ting.

Det ene er at det du tjener på aksjeinvesteringene, går til investeringsselskapet ditt, ikke til deg personlig. De inntektene som et aksjeselskap får på aksjer som det eier i andre selskaper, er nemlig skattefrie for investeringsselskapet. Det kalles fritaksmetoden. Som navnet sier, er det en veldig grei metode.

Det andre du oppnår er at du kan ta ut et skattefritt utbytte fra investeringsselskapet ditt i en takt som tilsvarer det som kalles skjermingsfradrag. Det betyr at du kan ta ut skattefritt utbytte i et omfang som avhenger av rentenivået for en såkalt risikofri investering, nemlig rentene man får ved å låne ut penger til staten. For 2020 var skjermingsrenten på 0,6 prosent. For 2019 var den på 1,3 prosent. Hvis du hadde investert én milliard, kunne du altså i 2020 ta ut et skattefritt utbytte på 6 millioner, som er 0,6 prosent av én milliard.

Oda-gründer ut mot Witzøes oppgjør med formuesskatten: – Etisk lite gjennomtenkt

Skjermingsfradrag gir oss nullskatteytere

For seks millioner skattefritt skulle det kunne gå an å klare seg ganske bra, så hvis du ikke tar ut noen inntekt utover det, blir du nullskattyter.

Hvis du da ikke må betale formuesskatt.

Du behøver for så vidt ikke å gå veien om et særskilt investeringsselskap for å få dette skjermingsfradraget på 6 millioner. Men hvis aksjeinvesteringene dine gir 10 millioner i utbytte og gevinst ett år og 5 millioner i utbytte og gevinst et annet år, må du betale skatt det året der du har større aksjeinntekter enn skjermingsfradraget.

Det er jo dumt, for da er du ikke nullskattyter lenger.

Hvis du i stedet lar alle aksjeinntektene dine gå skattefritt inn i investeringsselskapet ditt, kan du ta ut utbytte akkurat i passe porsjoner, slik at det tilsvarer skjermingsfradraget og at skatten blir null.

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad hadde en grei omtale av denne ordningen i et seminarinnlegg på NHH 9. februar 2007: «For særlig velstående personer bidrar skjermingsfradraget sammen med fritaksmetoden til skatteeffekter som når langt forbi det latterlige. Det norske skattesystemet er her så outrert, og så urettferdig, at det er vanskelig å tro at tallene er sanne. Å forklare det for utlendinger, vekker et standard: Could you say that again?»

Fire ferdige porteføljer: Slik ville ekspertene investert passivt
Publisert