SMB Norge etter krisemøte med regjeringen: – Alt tyder på at blir massesøksmål

SMB Norge-sjef Jørund Rytman er ikke fornøyd med finansministerens svar på hvorfor landets tappekraner er stengt. Han anbefaler nå foreningens styre om å gå videre med massesøksmål mot regjeringen.

Styreleder Karl-Anders Grønland (il venstre) og administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge-ledelsen.
Publisert Publisert

Det bekrefter administrerende direktør Jørand Rytman og styreleder Karl-Anders Grønland til E24, etter møter med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi har fremdeles ikke fått noe formelt svar, sier Rytman.

Før jul varslet interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter at de ville vurdere massesøksmål dersom myndighetene ikke kunne vise til et godt beslutningsgrunnlag for skjenkestoppen.

– Vi har fulgt med på hvordan saken har blitt drøftet gjennom media, og i dag tok vi opp problemstillingen i møte med finansministeren. Men vi fikk ingen ny konkret informasjon og ble egentlig bare henvist til helseministeren, sier Rytman.

SMB Norge kommer derfor – med høy sannsynlighet – til å gå videre med et massesøksmål mot regjeringen for uforskyldt bortfall av inntekter.

Anbefaler søksmål

SMB Norge-toppene anser det stadig som en teoretisk mulighet for at de faktisk vil få den etterspurte dokumentasjonen, eller at medlemmene deres blir fullt ut erstattet for tapene de har lidt som følge av skjenkestoppen.

Men det fremstår mer og mer usannsynlig.

– Alt tyder på at det blir massesøksmål. Basert på det vi har fått vite, er min anbefaling til styreleder at vi går videre med dette, sier Rytman.

Styreleder Karl-Anders Grønland sier at han nå vil innkalle til ekstraordinært styremøte for å ta stilling til saken.

Han forventer at det vil avholdes tidlig neste uke.

Adm.dir. Jørund Rytman og styreleder Karl-Anders Grønland i SMB Norge utenfor organisasjonens hovedkontorer i Parkveien i Oslo.

Politisk kamp om tappekranene

Misnøyen mot skjenkestoppen har tiltatt den siste tiden. Ikke bare fra bransjen selv, men også fra politisk hold.

Torsdag blir et forslag som er fremsatt av MDG, om å oppheve skjenkestoppen, behandlet i Stortinget.

Det kommer etter alle solemerker til å bli stemt ned.

Samtidig har SMB Norge startet et opprop på nett. Det har fått over 3000 underskrifter, sier Jørund Rytman.

– Vi gjør ikke dette for å skape bråk, men fordi våre medlemmer er truet.

– Vi savner gode svar på lovligheten av tiltakene. Om man har lov til å ta levebrødet fra folk uten å betale for det, supplerer styreleder Grønland.

NHO vurderer også

Onsdag ble det kjent at også NHO har begynt å vurdere søksmål etter skjenkestoppen.

– Vi er i gang med en juridisk vurdering og har hyret inn den beste kompetansen som finnes på dette området for å vurdere om det er grunnlag for søksmål mot staten, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv til Dagens Næringsliv.

Hun mener at dagens skjenkestopp ikke er et forholdsmessig tiltak.

Forholdsmessighet er et hensyn som skal vurderes i henhold til smittevernloven. Det betyr at inngrepet som gjøres fra myndighetenes side ikke må gå lenger enn det som er nødvendig i den gitte situasjonen.

Publisert