Slår ned på våpenlovbrudd blant Svalbard-guider: – Katastrofalt for næringen

LONGYEARBYEN (E24): To guider ble stanset og kontrollert for papirene som trengs for å bære våpen på Svalbard. Det endte med razzia og avhør av tre personer.

Sysselmester Lars Fause møtte E24 til intervju på Svalbard forrige uke.
Publisert: Publisert:

Tre uniformerte betjenter utsendt fra sysselmesteren på Svalbard reiste onsdag i forrige uke ut i felt for å kontrollere at våpenforskriften overholdes utenfor Longyearbyens grenser.

En razzia og tre avhør senere sitter aktørene i bosettingen lamslått igjen.

Sysselmesterens 10 uker lange saksbehandlingstid for våpenløyver gjør at de fleste utenlandske turguidene ikke vil ha papirene i orden før sesongen er over, frykter næringen.

De to kontrollerte guidene, som kom fra samme selskap, manglet henholdsvis en utlånserklæring og et låneløyve for å kunne bære våpen ute i felt etter den ferske forskriften, som trådte i kraft i fjor sommer.

Les også

«Næringslivskrig» i Arktis: Splid om russisk-eid turisme i Barentsburg

E24 har fått opplyst hvilken bedrift det er snakk om, og har snakket med virksomhetens leder, men utelater navnet av hensyn til de utenlandske guidene som nå er under etterforskning.

Lederen var også inne til avhør, og forteller at sysselmesterens betjenter hadde tatt seg inn i bedriftens omkledningsrom og våpenskap uten at noen andre var til stede. Nå er guidene inntil videre fratatt arbeidsgrunnlaget.

Det var Svalbardposten som først omtale aksjonen.

«Lyn fra klar himmel»

Aksjonen har fått næringssektoren i Longyearbyen til å reagere med frustrasjon.

Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard, en medlemsbasert organisasjon for reiselivet på Svalbard, sier bedriftene kan være uenige om mangt, som blant annet henstillingen om å la være å kjøpe varer og tjenester fra russiske bedrifter.

Men nå står de samlet om å reagere på sysselmesterens fremgangsmåte.

– Dette splitter ikke sånn som Ukraina-biten har gjort. Dette er en felles fiende, da slutter vi rekkene. Og dessverre er det blitt sånn, sier Brunvoll.

Han omtaler sysselmesterens aksjon som «lyn fra klar himmel».

– Longyearbyen har alltid vært preget av et tett og godt forhold mellom politimyndighetene, altså sysselmesteren, og guidene spesielt ute i felt.

– Sysselmesterbetjentene sier selv at guidene er deres forlengede arm ute i felt. De ser ting, de hører ting, de observerer, de hjelper med å holde orden på bransjen, sier Brunvoll.

Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard reagerer sterkt på at Sysselmesterens uvarslede aksjon, når det er Sysselmesteren selv om sliter med saksbehandlingstiden.

Han mener norske myndigheter har innført våpenlovgivningen uten å konsekvensvurdere den.

– Uten å sjekke på hvilken måte en våpenlov på en spesiell plass som Svalbard, der våpen er en del av hverdagen, vil slå ut.

– Uten å tilføre sysselmesteren de ressursene som skal til, hverken for å forberede næringen på det, forberede lokalbefolkningen på det, eller gjøre seg selv i stand til å behandle de søknadene de visste måtte komme, på en fornuftig måte, sier Brunvoll.

Les også

Sjekk den bensinprisen: – Et populært fotomotiv

Lang behandlingstid

Skal man bevege seg utenfor sikkerhetssonen i Longyearbyen må man ha følge av en guide som har med seg godkjent isbjørnbeskyttelse – altså blant annet et våpen.

Men for å få tillatelse til å bære våpen på Svalbard, må man ha søkt om og fått innvilget våpenløyve, og for de mange sesongguidene på Svalbard innebærer det stort sett et såkalt låneløyve.

Dette krever i tur at man har dokumentert våpendugelighet og at man er registrert som fastboende. Sesongguidene må ha ankommet Svalbard før de søker.

Hos sysselmesteren er behandlingstiden nå 10 uker.

Sånn som loven er lagt opp nå, er det ikke praktisk gjennomførbart for en nyankommen sesongguide å få våpenløyve innen sesongen er over, mener reiselivsaktørene på øya.

Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Ønsker kommunikasjon

Lederen av den aktuelle bedriften medgir at de to guidene manglet hvert sitt papir for å ha alt helt på stell.

Lederen tar på seg ansvaret for dette, men understreker at det ikke ville vært mulig for guidene å ha papirene godkjent i løpet av sesongen på grunn av sysselmesterens lange saksbehandlingstid.

– I tillegg er det ikke mulig å søke tidligere fordi en må være registrert som fastboende for å kunne søke, og det får en ikke gjort før man er her. Men da kreves det at en er her mer enn seks måneder. Mens Sysselmesteren krever at man må være registrert på øya. Så det blir litt «catch 22», sier lederen.

For norske innbyggere er det også mulig å søke i sin hjemkommune. Det er det ikke for utenlandske. Mange sesongansatte som trenger låneløyve er også på Svalbard mindre enn seks måneder.

– Det kunne blitt løst med å sende meg en e-post eller brev, eller tatt kontakt på telefon. Men her valgte de å sette tre politifolk i en bil, komme ned til skifterommet, ta seg inn uten at vi var der, uten vitner, og de ringte med skjult nummer til en guide og ba om koden.

– Det er helt elendig kommunikasjon. Ja, jeg har gjort en feil med ikke å ha papirene klare, og innrømmer det glatt, men dette er ikke måten å gå frem på, sier lederen.

NHO følger med

Direktør Magne Kristensen for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, sier arbeidsgiverorganisasjonen har fulgt med på saken og holdes oppdatert.

– Vi blir fortalt at det nå er god dialog hvor man setter alle kluter til for å finne løsninger, sier Kristensen.

Det er ikke selve loven det er innvendinger mot, men at man må ha saksbehandlingskapasiteten som skal til når reglene først blir endret, forklarer han.

– Det er der flaskehalsen er nå. Det vil jo være katastrofalt for reiselivsnæringen, som er den som er hardest rammet av pandemien de siste to årene, og i særdeleshet på Svalbard, hvis man nå får en tredje sesong ødelagt på grunn av flaskehals i saksbehandlingen.

Sysselmesteren: Ikke tilpasset dagens situasjon

Sysselmester Lars Fause har fått oversendt reaksjonene fra Brunvoll og bedriften, samt kritikken om saksbehandlingstiden.

Han skriver i en e-post til E24 at han og hans mannskap kontinuerlig jobber med internkontroll, læring og forbedring, alt innen de personellmessige og økonomiske rammene apparatet hans har.

– Det ligger i dette at det selvsagt er rom for forbedringer på området for våpenforvaltning, men at endringer tar noe tid og samtidig må settes inn i en større sammenheng, skriver Fause.

Sysselmester Lars Fause på sitt kontor i Longyearbyen.

Samtidig ønsker Fause å presisere en rekke momenter ved saken.

– 10 ukers saksbehandlingstid er ikke oppsiktsvekkende lenge sammenholdt med landet for øvrig.

– Det som imidlertid er oppsiktsvekkende, er antallet søknader sammenholdt med en befolkning på om lag 2.500. I 2021 behandlet Sysselmesteren 990 søknader om erverv og 1.164 søknader om løyve til lån.

Restansen, altså søknader som ikke ennå er behandlet, nærmer seg et snitt på én per innbygger, opplyser sysselmesteren.

– Det ligger videre i dette at Sysselmesterens kapasitet overhodet ikke var tilpasset dagens situasjon, altså én saksbehandler, men som vi nå jobber med.

Han legger til at våpenloven stiller særdeles strenge vilkår, som krever skikkelig og korrekt saksbehandling.

– Det er slik ikke rom for å «ta lett på dette». Hele poenget med loven er å sikre samfunnet mot uønskede hendelser som følge av våpenbruk.

Publisert: