Midlertidig stans i gruvearbeid i Repparfjorden: – Voldsomt god stemning

Gruveselskapet Nussir må stanse arbeidet i Repparfjorden til demonstrant-klage er behandlet. – Selvsagt skuffet, sier gruvedirektør.

Demonstranter feirer midlertidig stans i arbeidet med gruve i Repparfjorden.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Saken oppdateres

Siden juni i år har demonstranter hindret gruveselskapet Nussir, som planlegger kobbergruvedrift og deponi i Repparfjorden i Hammerfest kommune, i å starte grave- og sprengningsarbeid i området.

Nå kan demonstrantene dra hjem – i alle fall i noen måneder.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom fikk medhold i en klage til kommunen. Der anfører de at det er gjort en slett jobb med å konsekvensutrede driften, og at det planlagte arbeidet gir et irreversibelt naturinngrep som påvirker naturmangfold og reindrift i området.

Kommunen besluttet fredag en «utsatt iverksetting» av vedtaket om å tillate Nussir å starte arbeidet med gruven. Det innebærer stans i arbeidet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark har behandlet klagen.

– De økonomiske konsekvensene vil kun ramme den ene parten, tiltakshaver. Samtidig vil tiltaket medføre varige endringer i terrenget, og det hefter usikkerhet om disse endringene vil gi varige negative konsekvenser for naturmangfoldet. Etter en samlet vurdering vurderer Hammerfest kommune at konsekvensene for naturmangfoldet anses å være større enn de eventuelle økonomiske konsekvensene for tiltakshaver og tredjeparter, skriver Hammerfest kommune i dokumentet hvor de gjør rede for beslutningen.

– Voldsomt god stemning

– Det er voldsomt god stemning, sier leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie til E24 fra demonstrasjonsleiren ved Repparfjord.

Hun anslår at klagebehandlingen vil gi dem flere måneder hvor de slipper å demonstrere – men at dette kun er en midlertidig stans. Målet er en endelig stans i gruveutbyggingen.

– Vi har sittet på vakt hele døgnet i flere måneder. Nå kan vi bruke all vår tid på å påvirke den nye regjeringen isteden, det er godt, sier Woie.

Håper på ny vurdering

Også Naturvernforbundets leder, Truls Gulowsen, er godt fornøyd. Han forteller at forbundet ble overrasket da de skjønte at det ikke var gjort en mer nøyaktig konsekvensutredning.

Han ser på kommunens beslutning som en anerkjennelse av at det er gjort en slurvete jobb.

– Jeg håper dette gjør at flere får øynene opp for hvor slurvete denne prosessen har vært, og at det bør gjøres en ny, helhetlig vurdering av gruvedrift i dette området.

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA sier de vil respektere kommunens avgjørelse, men er ikke fornøyd med den.

– Vi er selvsagt skuffet over at vi og Jan Opgård As ble satt i en slik situasjon av Hammerfest kommune, der vi først fikk byggetillatelse og nå må vente på avklaring, skriver Nussir-direktør Øystein Rushfeldt i en SMS til E24.

Mistet milliardkontrakt

Det er delte meninger om gruvedriften i området. På den ene siden vil det kunne utvinnes kobber for store summer, som vil kunne få positive økonomiske ringvirkninger for kommunen. Kobber er også et metall som brukes mye i fornybarbransjen - blant annet i elbilder.

På den andre siden kommer naturvernhensyn inn. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet mener dumping av 40 millioner tonn gruveavfall kan skade gyteplasser for torsk og lakseelven som renner ut i fjorden. Inngrepet i naturen vil også påvirke reindrift i området.

Konflikten rundt driften har allerede stukket kjepper i hjulene for Nussir. I sommer trakk det tyske selskapet Aurubis seg fra en intensjonsavtale om å kjøpe all kobber fra gruven de 10 påfølgende årene. Det ville blitt norgeshistoriens største kobberkontrakt.

I en pressemelding skrev Aurubis at de i løpet av prosessen innså at i tillegg til kommersielle hensyn, var det enkelte sosiale forhold som måtte vektlegges enda tyngre.

– All den tid vi anerkjenner gruvens tilnærming til nullutslipp, mener vi at alle bærekraftskriterier må være oppfylt, sa Aurubis senior visepresident Michael Hellemann i meldingen.

Publisert: