John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

Økokrim mener Carew har unndratt rundt 5,4 millioner kroner over en periode på seks år. Carew bestrider deler av tiltalen.

Publisert: Publisert:

Tidligere fotballspiller og skuespiller John Carew sier i en pressemelding at han «selvsagt» ikke har unndratt skatt med vitende og vilje.

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende, sier Carew i meldingen.

– Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser frem til å forklare det for retten, sier Carew.

Advokat Berit Reiss-Andersen sier klienten bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham.

Advokaten understreker at Carew hele tiden har vært tydelig på at han ønsker å gjøre opp for seg.

– Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat Per Flod, noe vi også har gjort klart i dialogen med Økokrim, sier Reiss-Andersen.

Flod sier han ikke har tenkt å si noe om saken nå.

– Det er tatt ut en tiltale, og da blir det rettssak. Mine uttalelser vil da skje overfor retten og ikke noe annet sted, sier Flod til E24.

– Alvorlig sak

Økokrim mener Carew har unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på 12,8 millioner kroner og formue på drøyt 307 millioner kroner over en periode på seks år.

Unndratt skatt utgjør omtrent 5,4 millioner kroner, ifølge Økokrim.

Tiltalen gjelder uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017–2019.

Strafferammen for grovt skattesvik er bot eller fengsel inntil seks år.

«Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp», uttaler førstestatsadvokat Marianne Bender.

Den tiltalte har i perioden oppgitt uriktige og ufullstendige opplysninger til skattemyndigheten ved at han ikke har opplyst at han i realiteten var skattepliktig til Norge, ifølge Økokrim.

Førstestatsadvokat Bender opplyser at det er ingen andre personer involvert i saken enn Carew.

Økokrim: Millioner plassert i Luxembourg og Isle of Man

I tiltalen står det at deler av Carews formue har vært plassert i Luxembourg og Isle of Man. Disse landene blir ofte ansett som skatteparadiser, steder der man kan ta grep for å begrense skatt, eller skjule eierskap og formuer.

Økokrim mener at Carew unnlot å opplyse om i rundt 64 millioner kroner som var plassert Luxembourg og Isle of Man over fire av årene i den aktuelle perioden.

Erkjenner skyld for deler av tiltalen

Ifølge Reiss-Andersen bestrider Carew den tredje posten i tiltalen om at han unndro skatt med forsett i perioden 2017 til 2019.

– Han bestrider post III skyldgraden. Carew mener han ikke har handlet med forsett, skriver Reiss-Andersen i en melding til E24.

Hun opplyser at Carew erkjenner at han skulle ha skattet til Norge.-Ja, han erkjenner det nå når han har innsikt i hvilke regler som gjelder, skriver Reiss-Andersen.

På spørsmål om Carew erkjenner skyld for de to første postene i tiltalen om grovt uaktsomt skattesvik, svarer hun:

– Ja han erkjenner seg skyldig for post I og II.

Ett års etterforskning

Etterforskningen av John Carew har pågått i oppunder ett år.

Det var i starten av juni 2021 at Økokrim gikk til aksjon på flere adresser tilknyttet den tidligere fotballproffen.

Carew var mistenkt for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet.

I tillegg var han mistenkt for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

Les også

Advokatprofiler ut mot Økokrim i Carew-saken

– Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette, sa påtaleansvarlig Marianne Bender i Økokrim da etterforskningen ble kjent i fjor sommer.

Forlik med Skatteetaten

I februar 2021 tok Skatteetaten Carew til retten etter en strid om betaling av skatt, og om denne skal betales til Storbritannia eller Norge, skrev DN.

Skatteetaten søkte i den sammenheng retten om å få ta arrest i Carews eiendeler i Norge.

Partene inngikk forlik før saken kom opp for domstolen.

Slik fikk fotballstjernen millionene til å yngle

Den norske skuespilleren og tidligere fotballspilleren avsluttet karrieren i den engelske klubben West Ham i mai 2012.

Han bygget etter hvert en ny karriere som skuespiller, og dukket blant annet opp på TV-skjermen i NRK-serien Heimebane. I mai 2021 ble det kjent at han blir den nye «Benny» i de kommende Olsenbanden-filmene.

Etter at han la opp fotballkarrieren har Carew investert formuen i blant annet eiendommer. I 2020 var han i skattelistene oppført med 8,3 millioner kroner i inntekt og formuen var oppgitt til 72 millioner kroner. Skatten var oppgitt til 2,4 millioner kroner.

Har tjent millioner på eiendom

John Carew har kjøpt – og solgt – en rekke eiendommer i både Norge og utlandet gjennom de senere årene, og har kommet innkassere millionfortjeneste mens han har bygget opp sin eiendomsportefølje.

Allerede i 2011 eide han Oslo-leiligheter for 110 millioner kroner, viste en VG-gjennomgang da. I 2017 kjøpte han to luksusleiligheter på Sørenga for om lag 20 millioner kroner hver. Den ene var en 132 kvadratmeter stor toppleilighet som Carew solgte videre i juni i fjor for 29,3 millioner.

Året før solgte Carew en luksusleilighet i Biscayne Bay i Miami for nær 15 millioner kroner etter datidens kurs.

Carew eier 98,5 prosent av aksjene i John Carew AS, som i 2020 sto oppført med 18,6 millioner kroner i egenkapital.

Publisert: