Veksten i økonomien stoppet allerede før omikron

Det var null vekst i fastlandsøkonomien i oktober etter seks måneder med oppgang, men for tjenestenæringene fortsatte oppgangen. – Det er for tidlig å se effekt av økt smitte, sier SSB.

GJENÅPNINGEN har gitt ny fart i utelivsbransjen. Spørsmålet er hvor lenge det varer, etter den siste tidens smitteoppblomstring.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Veksten i den norske fastlandsøkonomien stoppet i oktober etter seks måneder med oppgang, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Siden gjenåpningen som begynte i april har BNP for Fastlands-Norge vokst kraftig hver måned. Ser vi bort fra næringer som svinger mye, som fisk og kraftproduksjon, ser det ut til at takten i gjeninnhentingen avtok i oktober, sier Pål Sletten, seksjonssjef ved nasjonalregnskap i SSB.

På forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent i oktober, ifølge DNB Markets.

Sett bort fra det tradisjonelle fisket og produksjonen av elektrisk kraft vokste BNP for Fastlands-Norge likevel rundt 0,3 prosent.

Den norske fastlandsøkonomien har hentet seg solid inn det siste halvåret. I tredje kvartal var det en vekst på 2,6 prosent. I september økte fastlands-BNP med 0,6 prosent.

SSB anslo i sine siste prognoser at det meste av gjeninnhentingen er tatt ut og at veksttakten normaliseres til et noe blir noe svakere nivå fremover.

Det hersker også usikkerhet om hvor mye økonomien vil påvirkes av smitteoppblussingen etter omikron-varianten og nye tiltak.

− Mot slutten av oktober økte antallet smittede i Norge, og nå i desember er smitteverntiltakene igjen trappet opp. Oktober var imidlertid fortsatt preget av gjenåpningen, og det var altfor tidlig å se noen effekt av økningen i smitte, sier Sletten.

BNP for Fastlands-Norge og privat konsum har tatt seg betydelig opp etter det markante fallet i starten av pandemien.

Tjenestesektoren fortsatte gjeninnhentingen

Aktiviteten i tjenestenæringene vokste 1,5 prosent i oktober.

Forretningsmessig tjenesteyting, som hadde lav aktivitet gjennom sommeren, hadde særlig kraftig vekst i oktober. Gjeninnhentingen fortsatte også for overnattings- og serveringsvirksomheten.

Disse to næringsområdene trakk fastlands-BNP opp med i overkant av 0,3 prosentpoeng denne måneden.

Tjeneste- og reiselivsnæringene har vært spesielt hardt rammet av smittevernrestriksjonene gjennom pandemien.

Siden gjenåpningen begynte for fullt i vår har gjeninnhentingen i disse næringene drevet utviklingen i BNP for Fastlands-Norge. Oppgangen i disse næringene i oktober var på linje med den månedlige veksttakten man har sett siden april 2020, påpeker SSB.

Husholdningenes konsum steg for syvende måned på rad, med en vekst på 1,1 prosent i oktober, og ligger dermed noe høyere enn før pandemien inntraff.

Total BNP, inkludert olje- og gassproduksjon, falt derimot med 1,8 prosent i oktober.

Les også

SSB ser ny usikkerhet etter omikron, men begrenset negativ effekt

Viktig for rentesettingen

Gjeninnhentingen i økonomien er en viktig forutsetning for Norges Banks planlagte rentehevinger fremover.

Senest i november varslet sentralbanken at renten mest sannsynlig ville settes opp fra dagens 0,25 prosent til 0,5 prosent på møtet 16. desember.

Økonomene som inntil nylig var skråsikre på dette, har den siste uken begynt å tvile som følge av forverringen i pandemien.

Handelsbanken ser dagens tall, kombinert med en sterk rapport fra Norges Banks regionale nettverk, som indikasjoner på at «pre-omikrontilstanden» i økonomien er sterkere enn antatt av Norges Bank.

«Hadde det ikke vært for omikronuroen, ville vi ikke bare vært garantert en renteøkning neste uke. Det ville også vært duket for en signifikant oppjustering av Norges Banks rentebane», skriver bankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en kommentar.

Han heller fortsatt mot at det blir renteheving neste uke, men under sterk tvil.

«Vi må også være forberedt på at det kan komme negative nyheter de neste dagene. Nyheter som kan øke risikoen for at tiltakene strammes enda mer til. I så fall kan det bli enda vanskeligere for Norges Bank å heve renten», tilføyer han.

Publisert: