Fant opp tolv ansatte for å få koronastøtte

En mann fikk utbetalt nær 500.000 kroner i coronastøtte etter å ha diktet opp tolv ansatte og er dømt for bedrageri. Høyesterett mener krisen blir skjerpende.

Misbruk av offentlige støtteordninger i krisetid skal være skjerpende, mener Høyesterett.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Tingretten fant at mannen søkte om lønnskompensasjon fra Nav med fiktive ansatte fra en liste personnumre han hadde kjøpt på nettet. Mannen ble dømt til ni måneders fengsel, skriver Rett24.

Høyesterett har behandlet spørsmålet om hvorvidt det grove bedrageriet blir ekstra grovt fordi det gjelder misbruk av en koronastøtteordning, og kommet enstemmig fram til at svaret er «ja».

I dommen fremgår det at ordningen var helautomatisk, og at oppdagelsesrisikoen var liten ved juks.

«På grunn av den store misbruksrisikoen i den ekstraordinære situasjonen samfunnet sto overfor, er jeg kommet til at allmennpreventive hensyn tilsier at misbruket av lønnskompensasjonsordningen må tillegges vekt i skjerpende retning utover det som ellers er vanlig ved misbruk av offentlige støtteordninger».

Publisert: