– Vestlandsbedrifter er svært utsatt for industrispionasje

Mange selskaper velger å holde spionasje skjult av frykt for å tape omdømme, sier sikkerhetsekspert.