Oljefondet fikk en avkastning på minus 171 milliarder i første kvartal

Oljefondet fikk en avkastning på minus 1,5 prosent, tilsvarende minus 171 milliarder kroner, i årets første kvartal.

OLJEFONDSTOPP: Sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, under presentasjonen av årsrapporten i februar. Ole Berg-Rusten, Scanpix

NTB

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, la frem kvartalsresultatet fredag.

Aksjeinvesteringene falt med 2,2 prosent, mens de unoterte eiendomsinvesteringene gikk motsatt vei og fikk en avkastning på 2,5 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene var på minus 0,4 prosent.

Slo indeksen

Fondets samlede avkastning var imidlertid 0,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

Fondet forklarer den svake avkastningen med ustabile aksjemarkeder globalt.

– Det viktigste uttrykket for risikoen i fondet er at den strategiske aksjeandelen er satt til 70 prosent. Det betyr at fondets verdisvingninger i all hovedsak bestemmes av utviklingen i de globale aksjemarkedene, sier oljefondets sjef Yngve Slyngstad i en pressemelding.

Det ble i første kvartal tatt ut 11 milliarder kroner av fondet.

Sterkere krone

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 183 milliarder kroner.

Oljefondet utgjorde 31. mars totalt 8124 milliarder kroner.

66,2 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 31,2 prosent i rentepapirer.