Wolden Bache: – Vi bør være åpne om egne feil

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondssjef Nicolai Tangen sier de gjør feil hele tiden. Ved å være åpne om det vil de skape psykologisk trygghet, unngå gruppetenkning og tjene mer penger for Oljefondet.

OLJEFONDETS STYRELEDER: Ida Wolden Bache, sjef for Norges Bank og styreleder i Oljefondet, på Skagens nyttårskonferanse.
Publisert: Publisert:

– Vi bør som ledere være åpne om egne feil, sier sentralbanksjef og Oljefondet-styreleder Ida Wolden Bache fra podiet på Skagens Nyttårskonferanse i Oslo.

Fondet har gått ut med at det jobber med å skape psykologisk trygghet for forvalterne for å unngå gruppetenkning og å unngå å følge flokken i usikre tider. Det inkluderer at ledere er åpne om sine feil.

Wolden Bache holdt foredrag i rollen som styreleder for Oljefondet om forvaltning av Norges pengebinge i usikre tider, med oljefondssjef Nicolai Tangen som tilhører blant publikum.

Nicolai Tangen: – En veldig bekymringsfull utvikling

Både Wolden Bache og Tangen trekker frem at de gjør feil «hele tiden».

– Vi forteller alt det vi gjør og det vi tenker. Men det er ikke noe ny strategi å fortelle om feil. Når du er investor så gjør du feil nesten 50 prosent av alt du driver med. Det er en del av livet, sier Tangen til E24 uten å trekke frem en konkret feil han har gjort.

I fondets nylig fremlagte strategi går det frem at det skal være en resultatorientert eier med stor grad av åpenhet. Målet er at fondet skal være verdens mest åpne investeringsfond.

Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Oljefondet på vegne av det norske folk. Dette krever ifølge fondet en stor grad av åpenhet.

Nicolai Tangen, sjef for Oljefondet

Minner om risiko for stortap

Det inkluderer at fondet vil være åpne om risiko for finansielle tap.

Under normale omstendigheter venter fondet at verdien kan svinge med rundt 1.200 milliarder kroner i to av tre år.

– Historiske analyser viser at i urolige tider kan årlige tap bli så høye som 32 prosent, sier Wolden Bache, men understreker at fremtidige kriser kan bli svært annerledes enn historiske.

Wolden Bache trekker frem viktigheten for fondets avkastning at den har fått mandat om å holde seg rundt 70 prosent aksjeandel. Andelen aksjer også gjør at man må være villig til å akseptere store verdisvingninger i urolige tider.

– Vi legger stor vekt på å være motstandsdyktige og robuste både finansielt og operasjonelt, sier Wolden Bache til E24.

Har tapt mye før

Fondet tapte 1.680 milliarder kroner i fjorårets første halvår. Sentrale aksjemarkeder som USA falt mye. Det skjedde blant annet etter at prisveksten globalt skjøt i været, noe som tvang mange sentralbanker til å sette opp rentene.

Fondet har også tidligere opplevd perioder med uro i markedene. I 2008 var fondets avkastning ned 23 prosent. I denne perioden var fondet en stor kjøper av aksjer.

Frem mot 2025 skal Oljefondet i større grad gå motstrøms, ifølge den nye strategien til fondet.

Da markedene startet å kollapse i 2008, spurte mediene om hvor mye de kunne håndtere å tape. Men beslutningen om å ikke redusere aksjeandelen ble ikke trukket, påpeker Wolden Bache.

– Det bringer meg til en av mine hovedpoenger: Viktigheten av å forankre strategiske beslutninger i ulike deler av styresettet til fondet, sier Wolden Bache i foredraget.

Norges Bank bidrar til utviklingen av fondets strategi gjennom sin rolle som rådgiver for finansdepartementet.

Snakket med Nato-sjefen

På en annen konferanse, den nylig avholdte årskonferansen til NHO, snakket Wolden Bache med Jens Stoltenberg.

Han ble som kjent utpekt til stillingen som sentralbanksjef, før han trakk seg på grunn av sin rolle som sjef i Nato og Russlands invasjon av Ukraina.

– Det var hyggelig å treffe ham, sier Wolden Bache, som ikke vil gå inn på hva de to snakket om på årets NHO-konferanse.

Stoltenberg understreket på konferanse at det er viktig at Europa ikke gjør seg avhengig av andre autoritære regimer. Norsk gass bidrar til at Tyskland vil bli uavhengig av Russland, men det er smertefullt og vil ta tid, sa Nato-sjefen i et intervju med E24.

Krigen i Ukraina har vært med å skape et kraftig prispress, med høyere energipriser. Det har tvunget sentralbanksjefer verden over, inkludert Wolden Bache, til å heve styringsrentene for å prøve å holde inflasjonen i sjakk.

Fire eksperter: Disse aksjene er de beste kjøpene nå
Publisert: