Venter at skyhøy prisvekst vil avta i 2023

(E24) Årets lønnsforhandlinger skal ta høyde for en prisvekst på 4,8 prosent, ifølge TBU. – Stor usikkerhet, skriver det viktige utvalget.

Publisert: Publisert:

Prisveksten i 2023 anslås til å havne på 4,8 prosent i år, ifølge den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret (TBU) som ble lagt frem mandag.

Det er lavere enn fjorårets kraftige prisvekst. Samtidig er det langt høyere enn normalt og Norges Banks inflasjonsmål på to prosent.

«Det er stor usikkerhet i prisvekstanslaget. Usikkerheten i 2023 er spesielt knyttet til hvilken effekt krigen i Ukraina og en mer polarisert global økonomi har på energipriser, matvarepriser og kronekursen», skriver TBU i sin rapport.

Se listen: Yrkesgruppen hennes er blant landets best lønnede, men Linda (35) er avhengig av ekstravakter

Rapporten til TBU danner grunnlaget for lønnsoppgjøret. Utvalget kommer med nøkkeltall og analysemateriale som skal gi partene i arbeidslivet samme grunnlag å forholde seg til når lønnsforhandlingene knekker i gang.

Anslaget for prisveksten (inflasjonen) i 2023 på 4,8 prosent er et av de mest sentrale tallene i utvalget kommer med. Dette brukes til å beregne reallønnsveksten.

DNB Markets har tidligere anslått at prisveksten blir 4,6 prosent i år.

Bommet på prisveksten i fjor

Prisene her til lands har steget kraftig det siste året. I 2022 var årsveksten for inflasjonen 5,8 prosent, ifølge SSB. Dette tall viser hvor mye høyere prisene var i snitt i fjor sammenliknet med 2021. I fjor var TBUs anslag 3,3 prosent.

Flere av de siste årene, som i fjor, har TBU undervurdert prisveksten.

«Dette er TBUs største prognoseavvik som er registrert i perioden 2001–2022. Avviket må ses i lys av krigen i Ukraina og utslagene denne har fått på internasjonale priser», skriver TBU.

Utvalget forklarer bommen ved å peke på viktige faktorer som kronekursen, prisene i euroområdet, prisen på bearbeidede eksportvarer, råoljeprisen og strømprisen.

«Med unntak av for oljeprisen, som ble om lag som anslått, bidro alle de øvrige fire viktige komponentene til at inflasjonen ble høyere enn lagt til grunn i mars i fjor. Samlet bidro alle de fem forklaringsfaktorene til å trekke opp inflasjonen med 2,0 prosentpoeng», skriver TBU.

TBU ledes av SSB-direktør Geir Akselsen. Ellers er en rekke arbeidslivsorganisasjoner og departementer representert i utvalget.

Det kommer et nytt anslag for prisveksten 13. mars. Den endelige rapporten fra TBU kommer 31. mars.

Mindre kjøpekraft

Lønnsveksten i året som gikk er også noe TBU ser på. Den er foreløpig beregnet til 4,1 prosent i 2022 samlet for de største forhandlingsområdene. For lønnsmottakere som helhet har SSB beregnet lønnsveksten til 4,4 prosent fra 2021 til 2022.

Folk fikk dermed mindre kjøpekraft i fjor.

Reallønnsnedgangen etter skatt var på én prosent fra 2021 til 2022 for generelle lønnsmottakere, mens nedgangen var på mellom 1,1 og 1,7 prosent for de store forhandlingsområdene, skriver TBU.

DNB Markets har tidligere anslått en lønnsvekst på 4,0 prosent i 2022, og en lønnsvekst på 4,8 prosent i 2023.

Publisert: