LOs sjeføkonom: – Mener regjeringen bør ta en prat med sentralbanksjefen

Støre eller Vedum må ta en prat med Ida Wolden Bache, mener LOs sjeføkonom. – Uryddig, sier Høyre.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.
Publisert: Publisert:

– Jeg mener at regjeringen bør ta en prat med sentralbanksjefen for å klargjøre hvordan Norges Bank tolker mandatet sitt, sier LO-økonomen til Aftenposten.

LO er bekymret for at prisveksten sammen med økte renter vil bremse norsk økonomi for raskt, og at man vil få en politisk skapt nedgangstid og høy arbeidsledighet, skriver avisen.

Bjørnstad mener statsminister Jonas Gahr Støre eller finansminister Trygve Slagsvold Vedum bør ta en prat med sentralbanksjef Ida Wolden Bache, for for å formidle hvordan mandatet til Norges Bank forstås.

Han presiserer at han ikke er kritisk til at Norges Bank setter opp renten, men at den settes opp for mye for fort.

Disse matvarene har økt mest i pris det siste året

Høyre: – Uryddig

Helge Orten, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen for Høyre, reagerer på utspillet fra LO-økonom.

– Dette er uryddig av LO. Norges Bank har ansvar for renten, og regjeringen skal ikke forsøke å påvirke rentesettingen, uttaler Orten i en epost til E24.

Høyre-representanten sier at dersom LO er bekymret for rentenivået, bør de be regjeringen stramme inn budsjettet i stedet for å «lobbe opp mot Norges Bank».

– Høyre er bekymret for hva høye renter kan gjøre med økonomien til folk, men måten regjeringen kan påvirke renten er ved å ta ned presset på økonomien i statsbudsjettet, sier Orten.

Kritisk lenge

LOs sjeføkonom har flere ganger tidligere i år vært kritisk til Norges Banks pengepolitikk.

Bjørnstad har uttalt at sentralbanken bidrar til å til å kvele sysselsettingsveksten i Norge på grunn av importert inflasjon.

Jeg vil gå så langt som å si at hvis dette er utydelig i Norges Banks mandat, er mitt budskap til regjeringen at da må de tydeliggjøre mandatet, sa LO-økonomen i mai.

Norges Bank skal ifølge mandatet styre pengepolitikken etter inflasjonsmålet om å ha prisvekst nær to prosent over tid. Den styringen skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting, i tillegg til å motvirke oppbygging av finansielle ustabiliteter.

Norges Bank kan ikke instrueres i rentesettingen, ifølge sentralbankloven.

Doble rentehevinger

Norges Bank har gjort flere rentehevinger siden man begynte å sette opp renten fra null i fjor høst, som den lå på gjennom coronapandemien.

Ved begge de to siste rentemøtene hevet sentralbanken renten med 0,5 prosentpoeng, såkalte doble rentehevinger da det har vært mest vanlig å kunne heve med 0,25 prosentpoeng av gangen. Styringsrenten ligger nå på 1,75 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har vært klart på at det viktigste har vært å få dempet den høye prisveksten.

I august holdt inflasjonen seg på høye 6,5 prosent målt mot samme tid i fjor, blant annet drevet av høyere priser på mat, strøm og drivstoff.

Publisert: