Dette betyr statsbudsjettet for lommeboken

Lavinntektsfamilier må betale mer skatt, mens de som har råd til Tesla, får høyere avgifter. Her er vinnerne og taperne i årets statsbudsjett.

Publisert Publisert

VINNERE OG TAPERE: Lavinntektsfamilier blir taperne, mens aksjeeierne blir vinnerne i statsbudsjettet for neste år som statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

  • NTB

Skatt:

Ektepar der den ene forsørger den andre, ser ut til å bli de store taperne i statsbudsjettet for neste år. Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.

Ifølge skatteforliket fra 2016 skal skatt på alminnelig inntekt reduseres ytterligere i 2018, fra 24 til 23 prosent. Det betyr sparte skattekroner for de fleste.

Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten, men vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke skatten.

Høyere moms:

Sparte skattekroner kan imidlertid forsvinne i høyere moms. Regjeringen vil øke den laveste momssatsen fra 10 til 12 prosent. Det vil øke prisen på blant annet persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.

Les også

Statsbudsjettet 2018: Togprosjekt i Hordaland blir utsatt i opptil to år

Les også

Statsbudsjettet 2018: Disse veiene i Hordaland får penger

Aksjerabatt:

Vinnerne i statsbudsjettet er aksjespareren med høy formue. Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Det betyr en skatterabatt på 20 prosent for dem som er i posisjon til å betale formuesskatt. Regjeringen forslår en slik "aksjerabatt" for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.

Ifølge skatteforliket fra 2016 skal også såkalt arbeidende kapital, det vil si aksjer og driftsmidler, verdifastsettes til 80 prosent. Halvparten av dette skattekuttet, 10 prosent, ble innført i fjor.

Les også

Statsbudsjettet: Sjå opp for tjuvtriks

Elbiler blir dyrere:

De som har råd til ny Tesla, må fra neste år belage seg på en engangsavgift på opptil 70.000 kroner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Les også

Elbilforeningen rasende: – Regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak

Engangsavgift foreslås innført i 2018. Avgiften vil særlig ramme tyngre elbiler som Tesla, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner, mens lettere elbiler får en avgift på rundt 7.000 kroner. De andre insentivene for elbiler, som gratis bompassering, blir videreført.

Drivstoffavgift:

Ingen endringer, men avgiften blir prisjustert.

Publisert