Bergens rikeste

De tyve rikeste bergenserne i 2004 har fortsatt til salt i maten.