• ROT: Advokat Jon Eilif Orrems regnskapsføring er ikke tilfredsstillende, ifølge bokettersynsrapporten til Ernst & Young. En «fullstendig oversikt over underdekningen er vanskelig/umulig å lage», konkluderer de. FOTO: Vegar Valde

Mener advokat Orrem tok penger fra klientkonto uten lov

Bergensadvokat Jon Eilif Orrem refses for måten han har håndtert klientpenger på.