Her er de rikeste i Etne

Svein Chr. Kersbergen er Etnes rikeste.