Sprer gratis "Napster-teknologi"

Programvarefirmaet Sun deler ut gratis verktøykasse til snekkere av fildelingsteknologi.