Fem fantastiske år

Næringslivet på Vestlandet har fem fantastiske år bak seg. Det er ei trøyst når mørke skyer siglar inn over økonomien.