Svekket Sparebank Vest-resultat

Sparebanken Vest hadde et førstekvartalsresultat i år som var 50 millioner kroner svakere en de første tre månedene av 2008.