Les også:

  • Byttet jobb:

78 prosent av norske arbeidtagere svarer positivt på at ny teknologi bryter ned skillet mellom jobb og fritid, så lenge man kan jobbe utenfor kontoret.

Det kommer frem i en ny internasjonal arbeidslivsundersøkelse fra bemanningsselskapet Kelly Services, skriver tu.no.

Totalt 100.000 ansatte i 34 land har svart på undersøkelsen.

Vil du vite mer om lønn og rettigheter på jobb?

Uskarpe skiller

— Linjene mellom jobb og fritid er mer uskarpe enn de noensinne har vært, sier Carl-Fredrik Bjor, administrerende direktør i Kelly Services, til tu.no.

Et flertall av de 1600 norske arbeidstagerne som har svart sier de trives med hjemmekontor. Samtidig oppgir disse at hjemmekontor fører til at de må jobbe lengre dager.

Hjemmekontor ikke avgjørende

Å ha mulighet til å jobbe hjemmefra er likevel ikke viktig for valg av arbeidsgiver.

På spørsmål om hjemmekontor gjorde en jobb attraktiv, svarte 36 prosent av de spurte «ikke i det hele tatt», skrivertu.no.