Signerer storkontrakter med Aker BP: – Nå er arbeidet i gang

(E24) Halliburton, Noble Corporation og Odfjell Drilling signerer kontrakter med Aker BP for fire rigger og opp mot 150 brønner. – Skal bore mer eller mindre kontinuerlig fra 2023 til 2027, sier Aker BP-sjefen.

Tre oljeserviceselskaper signerte onsdag rammekontrakter på Fornebu som viderefører to boreallianser med Aker BP. Fra venstre: Konsernsjef Robert Eifler i Noble Corporation, konsernsjef Jeff Miller i Halliburton, konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP og konsernsjef Kjetil Gjersdal i Odfjell Drilling.
Publisert: Publisert:

Onsdag kom toppsjefene i oljeserviceselskapene Halliburton, Noble Corporation og Odfjell Drilling til Akerkvartalet på Fornebu utenfor Oslo.

Der signerte de rammekontrakter som viderefører to ulike boreallianser med Aker BP i en periode på fem år.

Kontraktene innebærer blant annet at fire rigger fra Noble og Odfjell Drilling skal bore opp mot 150 brønner på sokkelen i perioden, i samarbeid med Halliburton.

På tampen av fjoråret gikk startskuddet for en storsatsing på norsk sokkel, da Aker BP og partnerne leverte hele ti utbyggingsplaner på sokkelen.

De samlede investeringene ble regnet til over 200 milliarder kroner.

– Nå er arbeidet i gang, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik til E24.

Aker BP med prosjektbonanza på sokkelen

Boreallianser fra 2017

Aker BP inngikk i 2017 to boreallianser, en for oppjekkbare rigger med Mærsk Drilling (nå en del av Noble Corporation) og Halliburton, og en for halvt nedsenkbare rigger (semier) med Halliburton og Odfjell Drilling.

De siste fem årene har disse to alliansene boret over 100 brønner for selskapet, med en total lengde på over 450 kilometer. De neste fem årene blir det enda flere brønner.

– Vi begynner vel å nærme oss 150. Bare Yggdrasil, gamle Noaka, er 55 brønner, sier Hersvik.

– Det er en videreføring av et kontraktsrammeverk vi har hatt i fem år, og som vi har vært veldig, veldig fornøyde med. Vi viderefører et kvalitetspartnerskap, sier Hersvik.

Toppsjefene signerte kontraktene via telefon. Fra venstre: Konsernsjef Robert Eifler i Noble Corporation, konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP, konsernsjef Jeff Miller i Halliburton og konsernsjef Kjetil Gjersdal i Odfjell Drilling.
Ferske anslag fra Oljedirektoratet: Venter økt produksjon frem til 2025

Utgjør normalt 30–50 prosent

Alliansepartnerne oppgir ikke hva forlengelsen av rammekontraktene er verdt. Men Aker BP-sjefen peker på at en vesentlig andel av de 200 milliardene som skal investeres vil bli brukt på boring av brønner.

– Generelt kan man si at boring typisk utgjør et sted mellom 30 og 50 prosent av en feltutvikling, sier Hersvik.

– Og hvis rammen på de utbyggingsplanene vi leverte inn var om lag 200 milliarder, så sier det seg selv at det er et ganske betydelig volum når det gjelder arbeidet som skal gjennom de alliansene som vi har signert med, sier Aker BP-sjefen.

Fire rigger

Gjennom rammeavtalene som nå signeres forplikter alliansen for oppjekkbare rigger seg til å ta i bruk riggene Noble Integrator og Noble Invincible.

Alliansen for halvt nedsenkbare rigger har kontrakt med Odfjell-riggen Deepsea Nordkapp ut 2024, med opsjon om forlengelse. Fra 2025 inngår også selskapets rigg Deepsea Stavanger i Aker BPs riggflåte, med en femårig kontrakt.

Begge alliansene forplikter seg også til femårige avtaler med Halliburton om brønnkonstruksjon og serviceaktiviteter.

Alle kontraktene forutsetter at regjering og Stortinget godkjenner Aker BPs utbygginger.

– Svært viktig kontrakt

– Dette er en svært viktig kontrakt for Halliburton, sier konsernsjef Jeff Miller i Houston-baserte Halliburton til E24.

Han er veldig fornøyd med samarbeidet i alliansen, og med omfanget av arbeidet.

– Det er betydelig. Jeg vil ikke gi noe tall. Det er et stort tall men det er også et viktig langsiktig samarbeid, som vil omfatte Aker BPs videre vekst, sier Miller.

Halliburton har en betydelig arbeidsstyrke i Norge. Denne kontrakten vil ikke gi ytterligere ansettelser i seg selv, men Miller sier at han ser for seg videre vekst for Halliburton i Norge de neste to–tre årene.

– Betyr enormt mye

– Hvor viktig er denne kontrakten?

– Veldig viktig. Nå har vi jobbet sammen i fem–seks år allerede, vi har lært hverandre å kjenne, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal i Odfjell Drilling til E24.

– Vi jobber godt sammen, vi har fått til fantastiske ting, legger han til.

Selskapet vil ikke ansette noen nye på grunn av denne kontrakten, men har i det siste tatt inn tre nye rigger og er ifølge Gjersdal inne i en vekstperiode.

Odfjell Drillings rigger alene har boret 187 kilometer brønner gjennom den eksisterende rammeavtalen. Gjersdal ser på forlengelsen som viktig.

– For et relativt lite selskap som vi er, så betyr dette enormt mye når det gjelder forutsigbarhet og planlegging fremover. Det er vi veldig fornøyd med, sier han.

– Helt sentralt

Noble Corporation slo seg sammen med Mærsk Drilling i 2021, og valgte Stavanger som kjernen i selskapets drift utenfor hovedkvarteret i Houston.

– Både den eksisterende kontrakten og de nye fem årene for alliansen er sentralt for vår fremtid, spesielt i Norge, sier konsernsjef Robert Eifler i Noble Corporation til E24.

– Å ha disse langsiktige kontraktene og muligheten til å jobbe så tett med Aker BP er helt sentralt for vår norske virksomhet, sier han.

I tillegg til at kontrakten gir mye jobb, er også Eifler fornøyd med samarbeidet i alliansen med Aker BP og Halliburton. Han mener at alliansen har vist evne til å bore brønner med stor effektivitet.

– Jeg tror det er med på å sette en standard som kan gjentas andre steder, sier Eifler.

Publisert: