Ifølge tiltalen har Sellæg fått andeler av investor Lars Ditlevsens aksjefortjenester. Dette har sistnevnte forklart politiet. Frode Sulland minnet om at påstand står mot påstand, og at retten må ta stilling til to ulike versjoner av saken.

Sentralt i straffesaken står spørsmålet om penger som investor Ditlevsen overførte til Sellæg, var betaling for tjenester og derfor skulle vært beskattet. Tiltalen omfatter 34 millioner kroner som skal være overført fra investoren.

Nytt regnestykke

Under sine kommentarer til aktors innledningsforedrag presenterte Sulland et nytt regnestykke for Ditlevsens aksjefortjenester. Han mener å kunne bevise at det har vært svært lite aksjefortjeneste å dele. Sulland vil hevde at det ikke var store aksjegevinster på de tidspunkt den påståtte delingen av fortjeneste skal ha funnet sted.

— Det foreligger ingen avtale om gevinstdeling, sa Sulland.

Ulike forklaringer

Advokaten brukte mye tid på å legge frem advokatbrev fra Ditlevsen til skatteetaten om hvordan han forklarte de økonomiske forholdene mellom seg og Sellæg da saken var i emning for seks år siden. Forklaringen til Ditlevsen var da at han hjalp Sellæg med lån i en periode.

Disse forklaringene ble fulgt opp i senere politiavhør. Sulland antydet at det skjedde en endring hos Ditlevsen da politisaken for Sellægs del først ble henlagt i 2007 med konklusjon om at det her var entydige beviser, og at det ville være «vidløftig» å etterforske saken videre. Samtidig ble det innstilt på tilståelsesdom for Ditlevsen på tre måneders betinget fengsel for å ha skjulte formuesverdier ved å gi megleren lån.

Like etterpå ble Ditlevsen forelagt påstander om at Sellæg hadde begått utroskap mot Ditlevsen ved å overføre 11 millioner kroner til et annet selskap. Dette var forhold han begynte å undersøke selv i 2007. Sulland leste opp advokatbrevet til skatteetaten og politiet hvor Ditlevsen endret forklaring, og fortalte om en avtale om gevinstdeling mellom de to. Her legger investoren ansvaret på Sellæg, og hevder han er manipulert og utnyttet på det groveste.

— Advokatbrevet og Ditlevsens politiforklaring er de spinkle bevisene for en slik avtale om gevinstdeling, sa Sulland.

Aktor Ragnvald Brekke minnet retten om Sellæg og Ditlevsens rettskrangel om en samling med vin verdt 2,5 millioner kroner, og at dette indirekte har betydning for denne straffesaken og spørsmål om deling av aksjegevinster.