Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen – fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering

Nicolaisens kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina, der han støtter henne økonomisk. Derfor må han slutte som nestsjef i Norges Bank.

Jon Nicolaisen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Jon Nicolaisen ble oppnevnt som visesentralbanksjef i 2014 og ble gjenoppnevnt fra 1. april i år, men fredag går han av med umiddelbar virkning.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier Jon Nicolaisen.

Norges Bank opplyser at Nicolaisen giftet seg med sin kinesiske kone i 2010.

Han sto i 2002 oppført med postadressen til den norske ambassaden i Beijing, ifølge data fra Skattedirektoratet. Samtidig hadde han en stilling som fagdirektør i Norges Bank.

På spørsmål om hvilken tilknytning han da hadde til ambassaden, svarer presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank:

– Nicolaisen var med som ledsager til en ansatt ved ambassaden i Kina fra 2003 – 2006. I den perioden var han i permisjon fra Norges Bank uten lønn.

Ambassaden har ikke besvart E24s henvendelser.

Kinas ambassade i Oslo var ikke klar over avgangen og bakgrunnen for den, ifølge en talskvinne som Reuters har snakket med.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist Eivind Bøe på e-post eb@e24.no eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til + 4748159242.

Var ansatt uten sikkerhetsklarering

Da Nicolaisen ble oppnevnt som visesentralbanksjef i 2014, ble sikkerhetsklarering gjort av Finansdepartementet, opplyser Norges Bank.

– Når det gjelder nødvendig fornying av sikkerhetsklarering har Norges Bank fasilitert klareringsprosessen med Sivil klareringsmyndighet på vegne av departementet. Denne prosessen startet opp sent 2019, og pågikk fram til avslaget kom nå, skriver pressesjefen.

Molberg sier det er normal praksis å lyse ut stillinger med forbehold om godkjent sikkerhetsklarering, og at personer ikke vil ha autorisasjon til å få tilgang på gradert informasjon inntil klareringen er på plass.

– Nicolaisen ikke har hatt befatning med gradert informasjon i den perioden han har vært uten sikkerhetsklarering. Uten klarering faller autorisasjon bort, og man stenges automatisk ute fra tilgang til systemer som inneholder gradert informasjon.

I et brev fra Sivil klareringsmyndighet datert 20. november 2020 ble det gitt beskjed om at sikkerhetsgraderingen ikke ville bli fornyet, opplyser han.

Finansdepartementet understreker overfor E24 at informasjon relatert til klareringsprosessen i 2015 er sikkerhetsgraderte, og at de derfor ikke kan kommentere hvorvidt Nicolaisen burde fått innvilget sikkerhetsklarering den gang.

Les også

PST: Spionasje mot norsk petroleumssektor

Fikk oljefondansvar

Det er Finansdepartementet som har løst Jon Nicolaisen fra sin stilling, og sentralbanksjef Øystein Olsen sier at de tar til etterretning Finansdepartementets beslutning.

– Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier Olsen.

Da Nicolaisen ble gjenoppnevnt i våres, fikk han et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Oljefondet.

Finansdepartementet skriver at de straks vil sette i gang en rekrutteringsprosess for å besette åremålsstillingen. I samråd med Norges Bank vil det bli vurdert om det er behov for å ansette noen midlertid i stillingen, i påvente av en fast ansettelse.

Norges Bank har hatt to visesentralbanksjefer – Ida Wolden Bache sitter som eneste nestleder per nå.

Personkontroll

Direktør Gjermund Gjølstad i Sivil Klareringsmyndighet avviser at det pågår en innstramming rundt sikkerhetsklareringer.

Han kan ikke kommentere enkeltsaker, men forklarer at de samme prosedyrene gjennomføres uavhengig om man søker for første gang, eller om man skal fornye klareringen.

– Dette innebærer at vi gjennomfører en personkontroll, hvor vi innhenter opplysninger, også fra hovedpersonen. Så vurderer vi sikkerhetsmessig skikkethet ut fra en rekke punkter i sikkerhetsforskriften, før vi gjør en helhetsvurdering og fatter en avgjørelse, sier Gjølstad.

Sivil klareringsmyndighet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet henviser til SKM for kommentarer i denne saken.

Avdelingsdirektør Frode Skaarnes i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kan ikke kommentere enkeltsaker, og vil ikke kommentere denne saken konkret.

– Generelt har vi tillit til at Sivil klareringsmyndighet gjennomfører en grundig saksbehandling og en nøye vurdering i henhold til lovverket og den praksisen som gjelder. Hvis personer som har fått avslag mener avslaget er uriktig, er det viktig at de fremmer en klagesak til NSM. Det har de adgang til. Da vil NSM gjennomføre en ny vurdering i saken og se om den er i tråd med regelverket og i tråd med praksis, sier Skaarnes i en kommentar sendt til E24.

Publisert: