Advarer om risiko for «betydelige tap» i Euronext Growth-aksjer

Antallet private investorer er mangedoblet på markedsplassen Euronext Growth etter en bølge av noteringer. Tilsynsdirektør Morten Baltzersen mener investeringsrisikoen er stor i de nye vekstselskapene.

UNDERSØKER NOTERINGSBØLGE: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Det er mange som er tatt opp til handel på Euronext Growth som har kort historikk og liten virksomhet, som understreker at risikoen er stor, sier Baltzersen til E24.

Finanstilsynet tar i sin rapport «Finansielt utsyn» opp den eksplosive veksten i nye selskaper på Euronext Growth, en markedsplass som også har lokket tusenvis av småsparere.

Noteringsboomen startet i fjor og har fortsatt med full styrke i år.

  • I 2020 ble 49 nye selskaper notert, mens status så langt i år allerede er 40 noteringer.
  • Samtidig ble antallet private investorer seksdoblet til 60.000 i fjor, påpeker tilsynet.
  • Ifølge stiftelsen AksjeNorge satt nesten 95.000 småsparere med aksjer her ved utgangen av første kvartal i år.
Les også

Beregning viser Euronext Growth-knekk: 38 milliarder barbert bort siden nyttår

«Norske ikke-profesjonelle investorer har investert betydelige midler i disse selskapene til tross for relativt kort historikk, begrenset likviditet i aksjene og høy verdsetting i forhold til bokførte verdier, inntjening og salg», skriver Finanstilsynet i rapporten.

Kravene til opptak på Euronext Growth er ikke like strenge som på Oslo Børs. Det er også mange nyetablerte selskaper på markedsplassen, sammenlignet med hovedlisten.

Beregninger har vist at avkastningen har fått en knekk i år, og enkelte fond har brent seg på nykommerne.

– Kan bli betydelige tap

Baltzersen peker på mulighetene markedsplassen gir selskapene til å hente kapital, og kaller det et «positivt trekk».

– Samtidig er det grunn til å understreke at alle har et ansvar, både organisatoren av markedsplassen, Oslo Børs, tilretteleggere og andre profesjonelle aktører til å gi investorer god opplysning.

– Fordi det er betydelig risiko er ivaretagelse av investorvernet viktig. Det gjelder spesielt for forbrukere som ikke har samme mulighet til å vurdere risiko som profesjonelle investorer, sier han.

Baltzersen peker på at mange selskaper på Euronext Growth har liten eller ingen omsetning i dag, men ønsker å investere i fremtidig inntjening.

– Det ligger i sakens natur at de som investerer i disse aksjene, må ta høyde for at det kan bli betydelige tap også, sier han.

Les også

Finanstilsynet pauser Spac-noteringer: Vil granske børsskall

Finanstilsynet har iverksatt et tilsyn for å finne ut om verdipapirhandellovens regler blir fulgt i bølgen av noteringer på markedsplassen. Dette ble først omtalt av Finansavisen i april.

Tilsynet er rettet mot meglerhusene som bistår selskapene med å komme seg på børs, revisorer og Oslo Børs som driver markedsplassen.

Rapporten fra tilsynet skal være klar senere i år.

E24 har tidligere omtalt hvordan nye aksjeanalyser gir betydelige kurseffekter på Euronext Growth, i tillegg til den store overvekten av kjøpsanbefalinger meglerhusene har på de nye selskapene.

Mer penger i aksjemarkedet

Baltzersen peker på den sterke veksten i plasseringer i aksjemarkedet, både gjennom innskuddspensjon og privatpersoners egne investeringer.

– Siden man må være forberedt på at aksjer kan svinge i verdi, betyr det også husholdningenes formue kan svinge mer enn om den hadde vært annerledes investert.

Ifølge Finanstilsynet har norske husholdningers eksponering mot aksjer blitt mer enn doblet siden 2015. Noe skyldes overgangen til innskuddspensjon for mange arbeidstagere.

Les også

Tjener rått på nordmenns økende interesse for aksjer og sparing

Samtidig har nordmenns sparing steget kraftig under pandemien. Tilsynet peker på at den finansielle sparingen økte fra 27 milliarder kroner i 2019 til 167 milliarder i fjor.

Tall fra Euronext VPS viser at nær en halv million privatpersoner eide aksjer notert på Oslo Børs i fjor, opp 24 prosent fra året før.

Jakt på avkastning

– Viktige drivkrefter er søk etter avkastning. Vi har et globalt investeringsklima der rentene er rekordlave, til og med negative noen steder, sier Baltzersen.

Han peker på at internasjonale sentralbanker kjøper rentepapirer. Det er et av flere stimulansetiltak som har blitt tatt i bruk i stor stil under coronapandemien.

– Det tilføres mye likviditet i systemet, og rentene er lave. Da blir risikoappetitten også høy.

Situasjonen gir også en «sårbarhet», mener Baltzersen.

– Hvis vi skulle få et sjokk og det uventede skulle skje, at pengepolitikken må reverseres og strammes kraftig inn og risikoappetitten avtar i markedene, kan det få store utslag, sier han.

Publisert: