Det var knyttet stor spenning til hvorvidt iPhone 5 ville få støtte for fjerde generasjons mobilnett(4G), såkalt LTE, og ikke minst hvilke LTE-frekvenser den ville støtte.LTE kan nemlig sendes på en lang rekke ulike frekvensområder.

I Norge tilbyr per i dag Netcom LTE på 2.6Ghz og 1800-Mhz båndene i deler av landet, mens Telenor ruller ut LTE på 2.6Ghz i løpet av fjerde kvartal.

Den nye iPhone 5 har riktignok ikke LTE-støtte for 2.6Ghz, men kommer i en versjon som støtter 1800Mhz som Netcom bruker i deler av sitt LTE nett i dag.

-Må testes først

Hvorvidt det betyr at iPhone 5 vil kunne brukes i Netcoms 1800Mhz er likevel uklart, skal vi tro Netcom.

— Selv om det i teorien skal fungere, ønsker vi enn så lenge ikke å bekrefte eller avkrefte noe før vi har fått en redegjørelse fra Apple, sier kommunikasjonssjef i Netcom, Øyvind Vederhus.

Han viser også til at man må få testet i eget LTE-nett om iPhone 5 fungerer, med henvisning til at teori og praksis er to forskjellige ting.

Ikke i tvil om at den fungerer

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, er derimot ikke i tvil om at iPhone 5 vil fungere i norske 1800 LTE nett.

— Vi har i utgangspunktet planlagt åpne for LTE på 2.6Mhz, men vil nå vurdere om vi nå også skal tilby LTE i 1800-båndet, sier Amundsen.

Dekningsdirektøren synes det er synd, og beklager at Apple ikke har valgt å støtte LTE på 2.6Ghz, og ikke minst 800Mhz-båndet som er satt av til mobilt bredbånd i Norge. To LTE-frekvensområder mange europeiske mobiloperatør har valgt å satse på.

Han tror årsaken henger sammen med at det finnes så mange ulike LTE-bånd, og at det per i dag ikke finnes LTE chipsett som støtter samtlige LTE-varianter.

Aftenposten.no har bedt Apple om en redgjørelse for hva som er faktum, men har foreløpig hverken fått bekrettet eller avktreftet hvorvidt Apple mener iPhone 5 vil fungere på LTE i Netcoms 1800-bånd.

Frustrerte mobiloperatører

Både Vederhus og Amundsen er frustrert over at myndighetene fortsatt ikke har spikret konsesjonsvilkårene og satt en dato for en auksjon og tildeling av frekvenser i 800Mhz-båndet.

I går var det 3 år siden regjeringen avgjorde at 800 Mhz-frekvensen som ble frigjort når de analoge TV-sendingene ble skudd av, også kalt den digitale dividenden, skulle brukes til mobilt bredbånd.

— Vi har hele tiden sagt at det er viktig å bruke tid for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, men at det skal ta så lang tid, synes jeg er svært merkelig, sier Amundsen.

— Det som skjer, er at Norge er i ferd med å bli en mobil bredbåndssinke i Europa, og det er virkelig på høy tid at myndighetene får landet en frekvensauksjon, sier Vederhus.

Ikke hørt noe

Hos Post-og teletilsynet som har ansvaret for å gjennomføre frekvensauksjoner, avventer man klarsignal fra Samferdselsdepartementet.

— Vi har fortsatt ikke hørt noe, men regner med å bruke fra tre til seks måneder på å få gjennomført auksjonen, avhengig av føringene og konsesjonskravene departementet legger til grunn, sier direktør i Post- og teletilsynet, Torstein Olsen.

På vårt spørsmål om hva som er status per i dag, opplyser Samferdselsdepartementet at saken fortsatt er under behandling med henvisning til at saksbehandlingen er krevende.