Statistikk fra det europeiske samordningsorganet Eurocontrol viser at Gardermoen hadde mest forsinkelser per flyvning av alle flyplassene i hele Europa i juli.

— Våre medlemmer tapte anslagsvis 100 millioner kroner i juli på grunn av flyvelederproblemet, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO luftfart til NRK.

— Når man kjøper et produkt som ikke fungerer som det skal, så skal man få en reduksjon i prisen, sier Lothe.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor sier det kan bli aktuelt å betale erstatning.

— Vi venter nå på om flyselskapene kommer med en henvendelse. Gjør de det, skal vi behandle den søknaden på en skikkelig måte. De har ikke fått et godt nok produkt, sier Falk-Petersen.