De to forretningsmennene fra Finnsnes i Troms har skaffet kundene sine ulovlig tilgang til Viasat og Canal Digital, skriver Nordlys.

Senja tingrett dømte mennene til 90 og 75 dager i fengsel og til å betale 140.000 kroner i erstatning til Canal Digital. I tillegg inndrar staten 63.000 kroner mennene har tjent på den ulovlige virksomheten. 30 dager av straffen er gjort betinget.

Fire år før stopp

Den ulovlige TV-distribusjonen holdt på i fire år fram til politiet satte en stopp for den i november 2010.

Retten finner det skjerpende at mennene har brukt firmaet sitt som en del av opplegget og dermed gitt det hele en større grad av profesjonalitet. I dommen pekes det også på allmenne hensyn, fordi det er snakk om ulovlig næringsvirksomhet som har stort spredningspotensial, er vanskelig å oppdage og virker konkurransevridende.

I tillegg til at 80 kunder må ut med 12.000 kroner hver, må selskapet de to mennene drev, betale 350.000 kroner i erstatning og inndragning.