Siden losbåtførerne er tatt ut i streik og losene dermed ikke kommer seg ut, kan tankskip med bensin og diesel ikke legge til ved lagrene i Kristiansand og på Sjursøya i Oslo.

Statoil har besin ut denen uken og godt inne i neste uke. Lageret av diesel er enda større. Med normalt salg har Shell bensin ut uken og diesel noe lenger. Begge har registrert uvanlig stort salg siden mandag ettermiddag, spesielt fra Oslo og sørover. Statoil opplevde i går at omsatt volum på stasjonene var 50 prosent høyere enn vanlig. Selskapet mener dette skyldes en kombinasjon av lave priser, stor utfart i pinsen og medieoppmerksomhet som gjør at flere har fylt tanken.

Shell har hatt så stort ekstrasalg at enkelte stasjoner har gått tomme for enketle produkter.

— Når salget blir så stort klarer ikke distribusjonen vår å henge med over alt. Men det er ingen grunn til å hamstre. Med normalt salg har vi bensin ut uken og diesel enda lenger, sier kommunikasjonsjef Lillian Aasheim i Norske Shell.

Statoil opplevde i går at omsatt volum på stasjonene var 50 prosent høyere enn vanlig. Selskapet mener dette skyldes en kombinasjon av lave priser, stor utfart i pinsen og medieoppmerksomhet som gjør at flere har fylt tanken.

Små skip

— Mens myndighetene jobber med å kartlegge hva nødetatene har av beredskapslagre, jobber bransjen med ulike løsninger for å få inn nye forsyninger, sier pressetalsmann Knut Hansen i Statoil Fuel & Retail til Aftenposten.no. - Tankbiler fra Sverige?

— Jeg vil ikke kommentere noe konkret, men det finnes andre depoter her i landet, og det er ennå produksjon på Slagentangen ved Tønsberg. Alt dette er noe vi jobber med akkurat nå. Vi må selvfølgelig sørge for at de som har mest behov for drivstoff, først og fremst nødetatene, får det de trenger, sier Hansen.

— Vi vurderer også å få inn tankskip som er så små at de kan gå inn til terminalene uten los, sier Aasheim i Shell.

Prisøkning?

Markedets lov er enkel: Når folk står i kø for å kjøpe en vare, er det ingen grunn for selgerne til ikke å heve prisen. Hvor dyrt blir drivstoff nå?

- Det avhenger av den lokale konkurransesituasjonen. Vi har ikke sett tendenser til prisøkning, sier Lillian Aasheim i Shell.

Statoils pressetalsmann hevder at streiken ikke kommer til å påvirke deres priser:

— Prisene på oljeprodukter fastsettes ut fra internasjonale råvarepriser og valutakurser, og påvirkes ikke av streikesituasjonen.

- Men nå kan kundene bli villig til å betale enda mer…

— Jeg kjenner våre forhandlere så godt at jeg vet at de ikke vil forsøke å sko seg på en streik, sier Hansen.

Sikkerhet

Begge selskaper oppfordrer folk til ikke å hamstre drivstoff:

— Ikke minst av sikkerhetshensyn, sier Aasheim.

— Det er ingen spøk å oppbevare drivstoff, og det finnes lover og regler som regulerer hvordan det skal skje. Det er viktig at folk følger disse og tenker sikkerhet.

Olje- og energidepartementet kan foreløpig ikke si om det har eller er i ferd med å utarbeide planer for en form for bensinrasjonering.

P.S. Det er tillatt å oppbevare inntil 10 liter brannfarlig væske i bolighus og inntil 50 liter i garasje/uthus.