Leder Tone Rønoldtangen i LO stat sa til frifagbevegelse.no at hun tok med seg tannbørste.

Riksmekler Kari Gjestebye innledet dagens mekling med å understreke at partene ikke har lov til å lekke om hva som skjer.

Men det har sevet ut litt frustrasjon over at ting går svært tregt.

Ved å gå med på ny megling har de streikende tatt sjansen på at de klarer å vri mer penger ut av staten.

Bryter det sammen igjen, er konflikten mer fastlåst enn noen gang.

Unio og YS måtte gå lange runder internt i egne forhandlingsutvalg før de bestemte seg for å prøve igjen. LO Stat var mer positive til å be megleren om ny hjelp.

Kontakt med statsrådene

De to andres motvilje skyldtes at signalene som kom fra staten torsdag morgen ikke tydet på stor vilje til å gi mer.

Etter det Aftenposten forstår, lå ikke den økonomiske rammen over 4 prosent. Men signaler om at det kan hales mer penger ut av arbeidsgiveren om man møter opp hos megleren, gjorde at de bestemte seg for å prøve.

Flere kilder bekrefter at LO-leder Roar Flåthen og de andre hovedorganisasjonenes ledere har vært i kontakt med de involverte statsrådene. Ingen trekker i tvil at det var Flåthens budskap som gjorde størst inntrykk.

I LO jobber man med å forberede organisasjonens valgkamp for Arbeiderpartiet neste år. Det kan bli vanskelig å mobilisere medlemmene for en regjering de nylig streiket mot.

Stengte dører

Da organisasjonene bestemte seg for å ta opp igjen meglingen, overlot de samtidig all informasjon utad til Riksmekler Kari Gjesteby. Dermed får offentligheten vite lite om hva som foregår.

Men det er åpenbart at man fredag formiddag gjør alvorlige anstrengelser for å finne et resultat alle kan godta. Ikke bare må rammen opp på et nivå organisasjonenes regnemestre kan si at ligger på 4,1 til 4,2 prosent, partene må også bli enige om hvordan pengene fordeles.

Det er ikke bare lett. Unio og Akademikerne vil ha belønning for lang utdannelse og kompetanse. LO er mer opptatt av utjevning og tillegg for lavlønte. Arbeidsgiveren har også mål med lønnspolitikken, ofte ligner de mer på akademikernes.

Kommunen gjenstår

Når, eller om, det er en løsning i staten, kommer megleren for kommunene til å kontakte sine parter. Da vet hun hvordan rammen og profilen er i "frontfaget." Hun må gå en ny runde med alle organisasjonene og arbeidsgiveren i KS. Igjen skal man bli enige om at potten er stor nok, og hvordan den skal fordeles.

I kommunesektoren er det et åpent spørsmål om samarbeidet holder helt inn. Særlig Unio, som forhandler for lærerne, er utålmodige og vil ha et skikkelig løft. Formelt kan de streike videre om de andre godtar tilbudet.

Oslo til sist

Vanligvis kommer Oslo etter de andre kommunene. Oslo er eget forhandlingsområde og pleier å kopiere rammen fra KS. I år har LO og Akademikerne brutt tradisjonen og godtatt en avtale i Oslo. Den innebærer at de er garantert 3,96 prosent, men det kan jekkes opp om de andre får mer.

I Oslo burde man slippe å bruke så mye tid på profilen. Den har sannsynligvis LO og Akademikerne gjort ferdig.