— Komplett uforståelig. Det er en særdeles spesiell situasjon ett år før valget, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder for Unio i Staten.

Torsdag morgen gikk 25 000 offentlig ansatte ut i streik. Det er første gang på 28 år staten opplever storstreik, ellers er det bare enkeltorganisasjoner som har streiket.

— Hadde vi kommet med ublue krav ville det vært annerledes, men vi krever ikke en gang å ta igjen hele etterslepet fra i fjor, bare å holde følge med privat sektor så vi ikke taper igjen, sier han.

Johannessens kollega i LO Stat, Tone Rønoldtangen vil ikke snakke om Regjeringen.

— Jeg har ikke møtt noen statsråd. Vår motpart er personaldirektøren, for oss er det staten som er motstander og ikke Regjeringen.

- Men Arbeiderpartiets statsråd Rigmor Aasrud er den som har sendt ut pressemelding på vegne av staten, og sier at dere fikk et lønnstilbud på linje med resten av samfunnet?

— Jeg forstår at du som journalist spør om det, men jeg forholder meg til staten.

- Men hva mener du om regjeringen som legger seg ut med LO og de andre?

— Jeg antar at det ikke er behagelig.

- Ville du vært like forsiktig om statsministeren het Erna Solberg?

— Det regner jeg med.

- Godt tilbud

Fornyingsminister Rigmor Aasrud har det statlige arbeidsgiveransvaret og svarer slik på om hun opplever det ubehagelig:

— Det er aldri ønskelig med en streik, men vi ga et tilbud om 3 prosents reallønnsvekst til alle, og det mener vi var et godt tilbud.

Reallønnsvekst er lønnsveksten minus prisstigning. Motpartene hennes forholder seg til rammen, altså hvor mye lønnen øker, og sier at den lå litt under 4 prosent. Samtidig regner de med at industrilønnene øker med rundt 4,2 prosent.

Aasrud vil ikke diskutere tall, men sier at Regjeringen har manet til moderasjon.

— Arbeidstagerne hadde skyhøye forventninger om lønnsvekst og velferdsordninger. Vi har pekt på Europas problemer og at vi mister industribedrifter som Peterson i Moss og Follum på Hønefoss, sier hun.

— At de ikke vil reflektere over det, beklager jeg.

Pengekrav

Administrerende direktør Sigrun Vågeng i kommunenes arbeidsgiverforening KS beklager at de ikke kom til enighet.

— Vi ventet og ventet på en løsning i staten, sier hun.

— Framdriften var god på de andre sakene, men til slutt strandet det på den økonomiske rammen.

Dermed går 16000 kommunalt ansatte i streik.

— Det beklager jeg på det sterkeste, sier Vågeng.

Jan Davidsen i LOs Fagforbundet sier i en pressemelding at man forhandlet og meglet i flere uker uten at det kom et reelt tilbud. Han karakteriserer egne krav som ”rettferdige og moderate.”

Unios forhandlingsleder i kommunene, Mimi Bjerkestrand, retter frustrasjonen mot staten og regjeringen. Hun har en viss forståelse for at de kommunale arbeidsgiverne ventet forgjeves på staten.

Men hun har ingen forståelse for at den rødgrønne regjeringen ikke bidro mer.

— Det kan se ut som en bevisst strategi fra regjeringens side. De er opptatt av moderate lønnsoppgjør og det er i offentlig sektor de har styring, sier hun.